Functieomschrijving

Voor de gemeente Amersfoort zijn wij op zoek naar een Specialist ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting. 

Taken
Je gaat je deskundigheid binnen de werkgroep Kansrijk Liendert inzetten. Je werkt samen met de werkgroep Kansrijk Liendert en maatschappelijke partners om de beoogde doelen van Kansrijk Liendert te realiseren.

Rol en taken: 

 • Adviserende en ondersteunende rol in de werkgroep
 • Adviserende rol gemeentebreed mbt  integraal en domeinoverstijgend werken
 • Inbreng vanuit het perspectief van de inwoner
 • Inbreng aantoonbare kennis en ervaring over de oorzaken en gevolgen van leven in armoede
 • Adviseren in een praktische vertaling wat wel/niet werkt 
 • Adviseren in beleidsontwikkeling mbt aanpak armoede en gezondheidsverschillen / de-stigmatiseren van armoede
 • Uitvoeren van concrete vraagstukken die voortkomen uit de werkgroep
 • Opbouwen en onderhouden van netwerken. Hier bedoelen wij netwerken van bewoners die leven in armoede of hier ervaring mee hebben
De organisatie
In Amersfoort –een stad met ruim 155.000 inwoners- is het belangrijk dat inwoners, ondernemers en de gemeente samen optrekken voor een fijne en veilige stad. Belangrijke inhoudelijke aandachtsgebieden binnen de afdeling Samen Leven zijn welzijn, sport, armoede, arbeidsmarkt, onderwijs, diversiteit en (jeugd)zorg. Binnen de afdeling werken we volgens de agile principes in 12 opgaveteams. Jij gaat werken voor het verandertraject Kansrijk Liendert. Dit verandertraject is één van de opgaven van o.a. het team Preventie en Toegang binnen Samen Leven dat zich vooral bezighoudt met het versterken van de sociale basis, het versterken van preventie in het sociaal domein en het bevorderen van de inclusieve samenleving waarin meer mensen participeren. Daarnaast is Kansrijk Liendert onderdeel van het omgevingsprogramma Liendert.

Met het verandertraject Kansrijk Liendert willen ze armoede en gezondheidsverschillen tussen groepen inwoners aanpakken. Dit zijn complexe vraagstukken die een lange termijn aanpak vragen. Ze starten met de focus op jeugd en gezin en het meten, leren en verbeteren is een essentieel onderdeel van dit traject. Zij ontwikkelen samen met ervaringsdeskundigen, inwoners en professionals een werkwijze die onderliggende oorzaken van armoede en gezondheidsverschillen aanpakt en willen daarmee tot meer duurzame oplossingen komen voor deze hardnekkige problematiek. Ze gebruiken hiervoor het  wetenschappelijk onderbouwde ecosysteem van factoren. Hiermee worden alle risicofactoren, beschermende factoren en versterkende factoren en hun samenhang,  in kaart gebracht die met bepaalde problemen te maken hebben. De kennis en ervaringen van ervaringsdeskundigen en inwoners willen zij optimaal benutten om veel beter aan te kunnen sluiten op de leefwereld van de inwoners in de wijk, zodat ze armoede en gezondheidsverschillen beter kunnen bestrijden.

Functie eisen

 • Minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan als specialist ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting in een 100.000+ gemeente
 • Een afgeronde HBO opleiding ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting

Functie wensen

 • Kennis over de relatie tussen opgroeien in gezondheid en leven in armoede
 • (Persoonlijke) ervaring met armoede en sociale uitsluiting

Extra informatie

 • Plaats Amersfoort
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 10 uur per week
 • Startdatum 25-6-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? n.t.b.