Functieomschrijving

Voor de gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Stafadviseur Digitalisering.

Taken en verantwoordelijkheden
Sociaal Digitaal is een nieuw onderdeel binnen het cluster Werk & Inkomen. De afdeling bestaat inmiddels bijna een jaar en ontwikkelt zich naar een steeds hoger niveau. Ter ondersteuning is hierbij gemerkt dat er behoefte is aan de versterking door de aanstelling van een Stafadviseur Digitalisering.

Je bewaakt het overzicht en voert de regie met betrekking tot acties, processen en ontwikkelingen. Je adviseert, informeert en ondersteunt de afdelingsmanager zelfstandig en daarmee ook het managementteam. Om dit goed te kunnen volg je relevante (vakinhoudelijke, politieke en maatschappelijke) ontwikkelingen, je signaleert mogelijkheden en benut deze voor de eigen functie en/ of afdeling. Je bent proactief in het schakelen met verschillende collega’s en stakeholders binnen en buiten de gemeente. Tenslotte ben je gestructureerd, zo bewaar je het overzicht van de verschillende acties die (gaan) spelen en zorg je voor de tijdige uitvraag naar- en verzending van stukken en andere relevante communicatie.

Overige kerntaken:
 • Voert zelfstandig ondersteunende werkzaamheden/opdrachten uit voor de afdelingsmanager en het MT
 • Draagt hierbij onder anderen zorg voor goed georganiseerde MT- en Directieraadvergaderingen, door te faciliteren en ondersteunen:
  • Voorbereiden van de agenda, meeschrijven aan de op te leveren stukken, schrijven van beslisnotities, faciliteren van de vergadering (o.a. penvoering) en bewaking van de daaruit voortvloeiende actiepunten
  • Evalueert het verloop van de vergaderingen en adviseert over verbeteringen in de vergaderstructuur
 • Draagt zorg voor het (doen) opstellen van agendaposten, en draagt bij aan jaarplannen en afdelingsrapportages
 • Onderhoudt interne en externe contacten over uit te voeren werkzaamheden
De afdeling
Sociaal Digitaal is een nieuw onderdeel binnen het cluster Werk en Inkomen dat zich richt op de digitaliseringsopgave van de beleidskaders Mensenwerk en Uit de knoop. Als onderdeel hiervan houdt Sociaal Digitaal zich bezig met het vernieuwen, ontwikkelen en aanbieden van digitale oplossingen. Het hoofddoel van Sociaal Digitaal: ervoor zorgen dat iedere Rotterdammer mee kan doen naar vermogen.
De ±90 medewerkers van Sociaal Digitaal hebben dan ook de unieke combinatie van kennis van het sociaal domein en van data- en digitalisering in huis. Zij werken verdeeld over drie teams: Portfolio & Product Ontwikkeling, Functioneel Beheer en Data & Analyse, die de schakel vormen tussen de business en onze Data en IT-partners. De afdeling, alsmede haar vernieuwing en continuïteit van de digitale dienstverlening, ontwikkelt zich naar een steeds hoger niveau. De Stafadviseur Digitalisering werkt direct voor de afdelingsmanager van Sociaal Digitaal. De functie valt in het team Portfolio & Product Ontwikkeling. 

De organisatie
Het cluster Werk en Inkomen stimuleert en begeleidt Rotterdammers naar werk vanuit de basis van een uitkering en ondersteuning. Hiervoor voert zij taken uit en oefent bevoegdheden uit die aan het college zijn opgedragen in het kader van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Wet sociale werkvoorziening en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Sociaal Digitaal is een nieuw onderdeel binnen het cluster Werk en Inkomen dat zich richt op de digitaliseringsopgave van de beleidskaders Mensenwerk en Uit de knoop. Als onderdeel hiervan houdt Sociaal Digitaal zich bezig met het vernieuwen en continueren van digitale oplossingen.

Jouw profiel 
Als stafadviseur ben je resultaatgericht. Dit is o.a. van belang bij het opvolgen van acties en voorbereiden en tijdig delen van stukken. Ter facilitatie van- en voorbereiding op verschillende meetings is het belangrijk om planmatig te werk te gaan: tijdig het net op halen, acties uitzetten en ervoor zorgen dat stukken verzameld en uitgezet worden.Daarnaast ben je integer. Het schakelen met verschillende collega’s en stakeholders binnen en buiten de gemeente en het behandelen van stukken op management- en directieraadniveau vereisen dat een medewerker hier op goede, integere wijze mee omgaat. Vanuit deze functie heb je contact met verschillende stakeholders binnen en buiten de gemeente Rotterdam. Een klantgerichte houding draagt bij aan een goede (digitale) dienstverlening aan Rotterdammers. Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband en met verschillende stakeholders. Hierbij is het van belang om goed te kunnen samenwerken. Daarnaast ben je communicatief sterk. Het schakelen met verschillende collega’s en stakeholders zijn goede communicatieve vaardigheden vereist. Beheersing van de Nederlandse taal, zowel verbaal als op schrift, is hierbij van belang. In deze functie is het geven van constructief gevraagd- en tevens ongevraagd advies is dagelijkse kost. Met jouw adviesvaardigheid weet jij daar als geen ander raad mee. Je zet zelfstandig acties uit en haalt het net op bij verschillende collega’s en stakeholders. Hierbij moet je een goed bewustzijn hebben van de organisatie en het speelveld van jouw functie: wat kan wel/ past binnen de kaders en wat past niet.

Functie eisen

 • Je beschikt over een afgeronde wo-opleiding
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in een ondersteunende rol, op het gebied van communicatie en organisatie advies, opgedaan in de afgelopen 3 jaar
 • Je hebt kennis van het werken met een zaaksysteem
   

Functie wensen

 • Je hebt een afgeronde wo-opleiding in de richting van arbeids- en organisatie psychologie of vergelijkbaar
 • Je hebt werkervaring bij een overheidsorganisatie met 2000+ medewerkers
 • Je hebt werkervaring bij een gemeente, opgedaan in de afgelopen 3 jaar
   

Extra informatie

 • Plaats Rotterdam
 • Opleidingsniveau WO
 • Aantal uur 16 uur per week
 • Startdatum Z.s.m.
 • Geschikt voor ZZP? Nee
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.