Functieomschrijving

Voor de gemeente De Ronde Venen zijn wij op zoek naar een Strateeg sociaal domein.

Taken en verantwoordelijkheden
 • Je ontwikkelt de strategie om de transformatie in het maatschappelijk domein te laten slagen. Dit doe je samen met het bestuur, management en collega strategen.
 • Je werkt in complexe processen en rond transities en transformaties rond het Jeugddomein (Jeugdwet, jeugdzorg, onderwijs).
  Je schrijft een heldere analyse van het probleem en de opdracht. Daarbij maak je gebruik van onder andere de begrotingscyclus, programmasturing en beschikbare data. Met als grootste uitdaging dat het beleid zorgt voor gewenste maatschappelijke effecten in de dagelijkse praktijk. Je hebt daarnaast een belangrijke rol in de initiatieffase van een opgave. Je formuleert een heldere analyse van het probleem en de opdracht die daarbij hoort.
 • Opdrachten zet je vaak uit bij een van de beleidsadviseurs of -medewerkers in het cluster Opvoeden en opgroeien dat jij inhoudelijk aanstuurt. Voor hen ben jij de eerste sparringpartner op inhoud, wijze van aanpak en planning. Je bent coachend aan deze collega’s.
  Er zijn ook strategische opgaven waarbij je zelf aan zet blijft.
 • Je staat met beide benen in de samenleving en weet wat er speelt in het jeugddomein. Je zorgt voor de noodzakelijke kaderstelling in de opgaven en vraagstukken. Je maakt hierbij optimaal gebruik van de ervaringen van de inwoners, maatschappelijke partners, consultenten in de uitvoering, beleidscollega’s en data analyse.
 • Je adviseert de wethouder, maakt bestuurlijke voorstellen en legt deze ter besluitvorming voor aan het college en de gemeenteraad. Je zorgt waar nodig voor afstemming met relevante stakeholders.
 • Je bent verantwoordelijk voor inhoudelijke en financiële rapportages. En voor de verantwoording van beleidsresultaten via de P&C-cyclus op het gebied van Jeugdzorg, opvoeden en opgroeien. En je zorgt voor de kwaliteit en tijdige aanlevering van de bijdragen van jou en je collega’s.
 • Je neemt namens de gemeente deel aan strategische overleggen in de regio en bereidt strategische bestuurlijke overleggen voor.
 • Je bent samen met je collega strategen de primaire adviseur voor de teammanager op elk terrein van wat er speelt in de opgaven van het team.
De organisatie
Bij het Sociaal Domein werken we hard om inwoners te laten meedoen aan de samenleving. Het doel is dat elke inwoner zoveel mogelijk op eigen kracht bijdraagt aan de samenleving, actief is en gezond kan leven. Deel van onze missie is dat burgers zich prettig voelen in hun buurt en huis. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen geluk en welzijn. Sommige mensen hebben hier wat steun bij nodig.

Team Welzijn & Samenleving zorgt voor het gemeentelijk beleid op het gebied van: zorg, welzijn, wmo, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding & opgroeien (Jeugdzorg), werk & inkomen (Participatie), sport, kunst & cultuur, vrijwillige inzet, inclusie, inburgering, dorpshuizen en bewonersinitiatieven. Daarnaast stuurt het team meer dan 100 gecontracteerde of gesubsidieerde maatschappelijke partners aan op hun resultaatbijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen en wettelijke opdrachten. Tevens werkt het team samen met de consulenten, procesondersteuners en kwaliteitsmedewerkers in de uitvoering van de gemeentelijke taken in het sociaal domein.

Competenties
 • Communicatief en schriftelijk vaardig
 • Netwerker
 • Adviesvaardigheden
 • Proactief
 • Samenwerken
 • Verbinden
 • Goede financiële en analytische vaardigheden

Functie eisen

 •  Je hebt werkervaring in de functie van Strateeg in het Sociaal Domein
 • Je hebt kennis van en werkervaring met het beleidsveld Jeugdzorg (Jeugdwet, opvoeden en opgroeien

Functie wensen

 • Je hebt werkervaring met het adviseren van bestuurders 
 • Je hebt resultaten met het bevorderen van de samenwerking tussen externe partners en overheidsorganisatie(s)
 • Je hebt werkervaring met inkoop én contractmanagement in het jeugddomein
 • Je hebt werkervaring met het inhoudelijk en op planning aansturen van collega’s bij beleidsopgaven
 • Je hebt werkervaring in de rol van Strateeg in het Sociaal Domein 

Extra informatie

 • Plaats Mijdrecht
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 36 uur per week
 • Startdatum Z.s.m.
 • Geschikt voor ZZP? Nee
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.