Functieomschrijving

Voor de gemeente Utrecht zijn we op zoek naar een Strategisch Adviseur Inkoop. Gemeente Utrecht koopt jaarlijks voor circa € 600 miljoen in. Ze kopen diverse zaken in binnen onze gemeente. Mede omdat de omvang en de diversiteit van de inkoop zo groot is, is het belangrijk dat we doeltreffend zijn. Doelen zijn allereerst dat we de goede dingen kopen, passend bij de behoefte en passend bij onze ambities, waaronder SROI en MVOI. Als Strategisch Adviseur Inkoop heb jij hier een belangrijke bijdrage in bij het realiseren van onze doelen. In deze functie weet je een verbinden de factoor te zijn van de strategie tot in de praktijk Als Strategisch Adviseur Inkoop werk je samen in een team van vier Strategisch Adviseurs Inkoop, drie Adviseurs MVOI en een inkoopanalist en zijn jullie de rechterhand van de Manager inkoop. Hierbij zijn jullie verantwoordelijk voor de concernbrede ontwikkeling en borging van diverse inkoopthema’s passend binnen het beleid en de strategische inkoopkoers, zoals contractmanagement, innovatie, MVOI en de rechtmatigheid. Om je werkzaamheden uit te voeren is het belangrijk dat je actief de samenwerking zoekt met stakeholders en een breed en bestendig netwerk creëert.

Taken
 • Je proactief inspeelt op actuele onderwerpen, trends en ontwikkelingen in het inkoopvak en brengt dit verder richting de organisatie
 • Fungeert als strategisch sparringpartner voor collega’s binnen het (eigen) team èn de medewerkers uit de organisatie
 • Je ben je verantwoordelijk voor het initiëren, sturen en bewaken van de noodzakelijke ontwikkelprocessen van de concernbrede inkoopthema’s
 • Kennis en kunde inzet om binnen de hele organisatie:
  • De inkoop- en contactmanagersfunctie te professionaliseren, en
  • Het kennisniveau te verhogen, en
  • Bij te dragen aan het bereiken van de organisatiedoelstellingen
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd in vaak complexe dossiers/ opgaven met een groot afbreukrisico, groot aantal stakeholders en/of (tegengestelde) belangen. Je hebt daarbij oog voor zowel de huidige context als de (middel)lange termijn. Tot het ‘adviseren’ wordt o.a. gerekend
  • Onderzoeken en analyseren van de ontwikkelingen en/of problemen
  • Het ontwikkelen van oplossingen, adviezen en aanbevelingen
  • Het uitbrengen van advies, zowel mondeling als schriftelijk en indien gevraagd
  • Het succesvol implementeren van de maatregelen 
 • Je de tactische tenderboard voorzit van het account waaraan jij gekoppeld bent
 • Je houdt aansluiting bij de andere strategen binnen ons organisatieonderdeel voor o.a. financiën, Juridische Zaken en Juridisch advies, onder andere om de vertaalslag te kunnen maken van organisatieontwikkelingen naar de praktijk en vice versa.
 • Je advisering is in die zin ‘integraal’. Je bent in dit verband eerste aanspreekpunt voor managers, business controllers, opgavetrekkers, programmamanagers inkoopadviseurs, inkopers en projectleiders

Functie eisen

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding, daarnaast beschik je aantoonbaar over een WO werk- en denkniveau
 • Je hebt een vakgerichte strategische inkoopopleiding afgerond
 • Je hebt ruime inkoopervaring en bent in staat zelfstandig op strategisch niveau te acteren
 • Je hebt ervaring met beleidsinitiëring in een politiek bestuurlijke omgeving en/of met het ontwikkelen en vormgeven op concernniveau van theorieën, modellen, doelen, oplossingen en strategieën die richtinggevend zijn voor de organisatie
 • Je hebt zeer ruime ervaring met projectmatig en resultaatgericht werken

Functie wensen

 • Je kunt uit eigen beweging zaken aanpakken, voorstellen en/of proactief reageren

Extra informatie

 • Plaats Utrecht
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 16-24 uur per week
 • Startdatum Zo spoedig mogelijk
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? n.t.b.