Functieomschrijving

Voor de Provincie Gelderland zoeken wij een Strategisch Communicatieadviseur.

In de provincie Gelderland werken meer dan 200 partners samen in het Gelders Energieakkoord aan het realiseren van de GEA-doelen, waaronder 1,5% besparing per jaar en een afname van 55% CO2 uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 en CO2-vrij (klimaatneutraal) in 2050.
Vanuit het Gelders Energieakkoord wordt de aanpak vormgegeven in vier aandachtsgebieden: Mobiliteit/Bereikbaarheid, Gebouwde Omgeving, Hernieuwbare bronnen/Participatie en Industrie. Voor elk van deze aandachtsgebieden worden samenwerkingsverbanden gesloten voor kennisdeling en de uitvoering van de opgaven.

Omdat het Gelders Energieakkoord een netwerkorganisatie is, is zowel interne communicatie tussen de deelnemers als externe communicatie van bijzonder groot belang. Het is essentieel voor het kunnen functioneren als netwerk. 

De deelnemers aan het Gelders Energieakkoord stellen zelf capaciteit beschikbaar voor het samen realiseren van de doelstelling om in Gelderland in 2030 55% CO2 reductie te hebben behaald t.o.v. 1990 en in 2050 klimaat-neutraal te zijn.

Met onder andere financiële inbreng vanuit de Provincie Gelderland is, ter professionele ondersteuning aan dit netwerk, een klein team van professionals georganiseerd. Dit team staat onder leiding van een GEA-regisseur en bestaat op dit moment o.a. uit een inhoudelijk beleidscoördinator en administratieve / organisatorische ondersteuning. Ook voor de vier aandachtsgebieden (Mobiliteit/Bereikbaarheid, Gebouwde Omgeving, Hernieuwbare bronnen/Participatie en Industrie) zijn programmaregisseurs als professionele ondersteuning aangetrokken. Naast nauwe samenwerking met deze GEA-professionals, werk je nauw samen met allen die in het netwerk (en daarbuiten) doende zijn met communicatie op het terrein van energietransitie en CO2-reductie. Denk aan GEA partners, communicatieadviseurs van de RES-regio’s, gemeenten en provincie.

Voor de praktische ondersteuning zijn er middelen beschikbaar voor ondersteuning op het gebied van communicatie-activiteiten en communicatie-uitingen. Je geeft leiding / sturing aan de uitvoering van alle in- en externe communicatie van het GEA. Soms met vanuit het netwerk structureel vrijgemaakte inzet, soms in ad hoc teams van communicatiemedewerkers. 

Het Gelders Energieakkoord gaat een fase in die nog meer is gericht op het vormgeven van uitvoeringscoalities en het realiseren van de doelen. Het is aan jou alle beschikbare middelen in te zetten die vanuit communicatief oogpunt bijdragen aan dat doel. Je bent in staat veel informatie te verwerken om daar vervolgens relevante kernen uit te halen. Je doet dit met tact, gezag, humor en een hands-on-mentaliteit vanuit de bijzondere context van een vrijblijvend netwerk. Je bent een netwerker met een kennisnetwerk. Kortom: we zoeken een communicatie-zwaargewicht die zelf ook dicht bij de uitvoering staat en ervaring heeft op het terrein van de Energietransitie en Klimaatdoelen en thuis is in de communicatie daarover. 

Verantwoordelijkheden
Voor het Gelders Energieakkoord ben je de strategisch communicatieadviseur. Je maakt onderdeel uit van een klein team van professionals.
Je zorgt voor afstemming / aansturing van alle communicatieactiviteiten met betrekking tot het GEA. Als strategisch adviseur adviseer je over de positionering van het GEA. Je treedt op als primaire ingang voor communicatie naar "buiten" en als woordvoerder, danwel ondersteunt anderen daarin. Je bent verantwoordelijk voor het totstandbrengen van alle in- en externe communicatie uitingen vanuit het GEA en bent mede verantwoordelijk voor de organisatie en het verloop van de verschillende netwerk-activiteiten (o.a. jaarcongres). 

De taken en verantwoordelijkheden van de strategisch communicatieadviseur van het GEA bestaan met name uit:
 • Het strategisch adviseren van de GEA-regisseur en het GEA-team
 • Zorgen voor relevante verbindingen met en tussen alle communicatieprofessionals in het GEA-netwerk m.b.t. uitingen aangaande het GEA
 • Zorgen voor eigentijdse zichtbaarheid van de GEA-activiteiten
 • (eind)redactie van inhoudelijke uitvoerings- of jaarplannen
 • Het schrijven van perspublicaties en andere publicaties
 • De conceptontwikkeling en laten produceren van (visuele) online en offline middelen
 • Het (doen) organiseren van bijeenkomsten en evenementen
 • Het organiseren en coördineren van communicatiecommunity (GEA-partners) met als voornaamste doelen: betrokkenheid, inbreng, eenduidige communicatie en woordvoering
 • Het deelnemen aan het wekelijke secretariaatsoverleg, teamoverleg, het Support-overleg en het door jou te organiseren afstemmingsoverleg met communicatiespecialisten uit het netwerk
 • Het aansturen van alle uitvoerende communicatie activiteiten, deels vanuit het netwerk, soms via inkoop/aanbesteding
 • Het voeren van regie over de centrale communicatie inclusief woordvoering i.s.m. de GEA-regisseur

Functie eisen

 • Afgeronde WO opleiding Communicatie, een afgeronde WO opleiding Bedrijfscommunicatie of een vergelijkbare afgeronde WO vakopleiding
 • Ervaring met het werken aan complexe samenwerkingsprojecten of -programma's waarbij je te maken hebt gehad met politiek-bestuurlijke gevoeligheden
 • Ervaring als (strategisch) communicatieadviseur in het beleidsveld energietransitie / klimaatprogramma's

Functie wensen

 • Ervaring als (strategisch) communicatieadviseur bij of voor overheidsorganisaties EN bedrijfsleven EN NGO’s EN kennisinstituten

Extra informatie

 • Plaats Arnhem
 • Opleidingsniveau WO
 • Aantal uur 16 uur per week
 • Startdatum 1-3-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.