Functieomschrijving

De opdracht
In Holland Rijnland zijn veel mensen op zoek naar een geschikte woning, zowel starters als mensen die willen doorstromen. Maar het aanbod van woningen blijft ver achter bij de vraag. Vanuit de regio doen ze er daarom alles aan om de bouw van meer nieuwe woningen te stimuleren. Op 14 maart 2023 ondertekenden provincie, gemeenten en corporaties uit Holland Rijnland en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een zogenaamde woondeal (officieel de Regionale Realisatieagenda). Meerdere partijen als Bouwend Nederland, Neprom, IVBN en Liander gaven een ondersteuningsverklaring af. In deze Woondeal spraken ze voor de regio Holland Rijnland af om in de periode van 2022 tot en met 2030 30.500 nieuwe woningen te realiseren, waarvan 30% sociaal en 30% betaalbaar. Ook spraken ze af een Regionale Versnellingstafel in te richten, waarvoor Holland Rijnland, de samenwerkingsorganisatie van dertien gemeenten, als trekker is aangewezen. Er zijn vele voorbeelden van knelpunten waardoor woningbouw stagneert. Denk hierbij aan een tekort aan capaciteit om plannen uit te voeren. Of aan onvoldoende wegen waardoor een locatie niet goed kan worden ontsloten. Soms ontbreekt het bij een project aan specifieke expertise. Maar het gebeurt ook dat bouwprojecten blijven ‘hangen’ op allerlei procedures. Dergelijke knelpunten zijn gespreksonderwerp zijn aan de Versnellingstafel.
Binnen de Regionale Versnellingstafel is vanuit de verschillende invalshoeken veel kennis aanwezig over woningbouwontwikkeling. Daarom kan de versnellingstafel, afhankelijk van de oorzaak waarom een bouwproject vertraagt of stagneert, diverse acties in gang zetten. Bijvoorbeeld via een andere route aandacht vragen voor een project dat is vastgelopen in procedures, gesprekken organiseren tussen partijen die eerder nog niet bij elkaar aan tafel zaten, advies geven hoe planningen slim in elkaar schuiven, expertise leveren op het ontsluiten van woonwijken of het leveren van extra capaciteit op verschillende gebieden. Ook mediation tussen ontwikkelaar en bezwaar makende omwonenden behoort tot de mogelijkheden. Voor elk knelpunt wordt, in nauwe samenwerking ook met provincie en het ministerie van binnenlandse zaken, gekeken wat de meest passende oplossing is.

Jouw verantwoordelijkheden
Ze zoeken naar een strategisch secretaris die in afstemming met de voorzitter (Annius Hoornstra) de tafel draaiende houdt. Het is een zeer gevarieerde functie, met zowel inhoudelijke, strategische als organisatorische werkzaamheden. Een greep uit de taken die bij deze functie komen kijken:
 • Als strategisch secretaris fungeer je als eerste aanspreekpunt voor nieuwe en lopende casuïstiek die door gemeente, corporatie of markt wordt ingediend;
 • Je denkt inhoudelijk mee over mogelijke oplossingsrichtingen, of je benut hiervoor het netwerk dat de Versnellingstafel heeft opgebouwd;
 • Je zorgt voor uitwisseling met andere regionale Versnellingstafels, de landelijke Versnellingstafel, de koepel van corporaties, het RVO, de provincie Zuid-Holland en het ministerie van BZK;
 • Je fungeert als secretaris voor de regionale Versnellingstafel en de vooroverleggen van de regionale Versnellingstafel met de marktpartijen, gemeenten, corporaties en NUTS;
 • Je onderhoudt en bouwt aan het ijzersterke netwerk dat zorgt voor de kracht van deze regionale versnellingstafel;
 • Je draagt bij aan het monitoringssysteem en analyseert op basis van dit systeem rode draden;
 • Je stuurt de communicatieadviseur en dataspecialist aan;
 • Je organiseert de bijeenkomsten van de regionale Versnellingstafel.

Jouw profiel
Ze zoeken naar iemand met een breed profiel. Kernwaarden: communicatief vaardig, punctueel en nauwkeurig, netwerker met lef, bekend met de wereld van corporaties/overheden en marktpartijen én iemand met kennis van Excel en rapportagetools (bijv. PowerBI).

Jouw competenties
 • Stressbesteding;
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit;
 • Inspirerend;
 • Omgevingsbewust.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar ervaring binnen de wereld van projectontwikkeling, bij minimaal twee van de partijen betrokken bij de regionale Versnellingstafel (gemeenten, corporaties, marktpartijen, NUTS);
 • Aantoonbare affiniteit met de regio Holland Rijnland, bijvoorbeeld door eerdere werkervaring, nevenfuncties of privésfeer.

Functie wensen

 • Werkervaring binnen de overheid (met voorkeur op gemeentelijk niveau), marktpartijen of corporatie;
 • Aantoonbare digitale vaardigheden met programma’s zoals Excel en PowerBI.

Extra informatie

 • Plaats Leiden
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 28 uur per week
 • Startdatum 14-08-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.