Functieomschrijving

Voor Waterschap Rivierenland zijn wij op zoek naar een Strategisch Technisch Manager voor het dijkversterkingsproject Tiel – Waardenburg bij de realisatiefase.

De functie
Je voert werkzaamheden uit voor het dijkversterkingsproject Tiel – Waardenburg, dat onderdeel is van het HWBP-programma. Dit project bevindt zich in de fase van realisatie. Je maakt deel uit van het IPM-team van WSRL (Opdrachtgever) en hebt een belangrijke, sturende en medebepalende rol in de samenwerking in het eigen IPM-team en met de aannemer. Gelet op de omvang en de complexiteit van het project vraagt de functie om uitgesproken en bewezen ervaring in een vergelijkbare rol, bij voorkeur op het gebied van dijkversterkingen. In verband met de integrale projectbenadering, die het IPM-team voorstaat, is voor de functie het beschikken over voldoende inzicht in en vaardigheden op het gebied van proces- en contractmanagement een belangrijke competentie. Dat geldt ook voor het kunnen aansturen en motiveren van het eigen technische team van adviseurs en specialisten. Verder wordt van je verwacht dat je de samenwerking met de aannemer op zakelijke, constructieve en respectvolle wijze invulling geeft. Je geeft blijkt van een open houding. Tot slot wordt een actieve bijdrage aan het professionaliseren van het vakgebied TM binnen WSRL verwacht.

Werkzaamheden
 • Voert de werkpakketten uit die tot het domein van het Technisch Management behoren.
 • Werkt integraal samen in het IPM-team van WSRL; dat wil zeggen dat hij/ zij op aanpak en op inhoud nauw samenwerkt en afstemt met de Contractmanager, de Omgevingsmanager en de Manager Projectbeheersing.
 • Stuurt het technische team van WSRL, bestaande uit adviseurs en specialisten, aan en betrekt hun technische kennis en vaardigheid bij de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden.
 • Werkt nauw samen met de Ontwerpmanager en met de Realisatiemanager van de aannemer inzake ontwerpkwesties (Uitvoeringsontwerp), ontwerpwijzigingen en technische vraag- en knelpunten m.b.t. de realisatie.
 • Adviseert het IPM-team ten aanzien van besluiten over ontwerp- en contractwijzigingen, alsmede zich voordoende technische vraag- en knelpunten.
 • Coördineert en stuurt het toetsproces aan van ontwerpproducten (Uitvoeringsontwerp) van de aannemer en coördineert de inzet van de back-office.
 • Neemt actief deel aan alle interne en externe overleggen die onderdeel zijn van het reguliere werkproces binnen WSRL, alsmede alle anderszins in het kader van het project al dan niet ad hoc georganiseerde overleggen en bilaterale gesprekken.
 • Speelt een actieve en stimulerende rol in het werken op basis van Systems Engineering en het inbrengen van kennis en ervaring op dat gebied, alsmede het verder invoeren en ontwikkelen daarvan.
 • Overdragen van opgedane kennis en ervaring in het project, zodat deze geborgd wordt in de organisatie en beschikbaar is voor andere projecten.
 • Begeleiding en coaching van junior Technisch Managers, indien van toepassing.
 • Levert een actieve bijdrage aan het vakoverleg Technisch Management van WSRL en voert werkzaamheden uit die bijdragen aan de professionalisering van het vakgebied TM binnen WSRL.
Verantwoordelijkheden
 • Rapporteert binnen de projectcontext aan de Projectmanager.
 • Correcte, zelfstandige en volledige uitvoering van het technisch proces op basis van de aan de functie toebedeelde werkpakketten.
 • Coördinatie, sturing en advisering, zodanig dat het technische proces integraal is ingebed in de IPM-projectomgeving.
 • Draagt bij aan de teamspirit, zowel op IPM-niveau als in het technisch team en ondersteunt en neemt deel aan initiatieven voor teambuilding.
Jouw profiel
Je bedient je bij de uitvoering van de werkzaamheden van de digitale systemen en applicaties die binnen het project gebruikt worden, zoals SharePoint, Relatics en het uitwisselingsplatform VISI. Daarnaast beschikt je over de volgende eigenschappen en competenties:
 • Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Toont overtuigingskracht en is tegelijkertijd respectvol naar anderen.
 • Gericht op innovatief denken en handelen.
 • In staat tot objectieve oordeelvorming.
 • Gericht op samenwerking in teamverband, zowel wat betreft de interne organisatie als met de opdrachtnemende partijen.
 • Toont zich een teamspeler en uitdager voor de technisch specialisten gericht op vlotte en verantwoorde besluitvorming.
 • Is resultaatgericht.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Afgeronde WO-opleiding op het gebied van de aardwetenschappen, zoals Technische Universiteit (Civiele Techniek) of vergelijkbaar
 • Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in de waterbouwsector en/of op het gebied van waterveiligheid bij een aannemingsbedrijf en/of ingenieursbureau
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het leiding geven aan een multidisciplinair technisch team, bestaande uit vaktechnische specialisten
 • Aantoonbare ervaring met het werken met geïntegreerde contractvormen, zoals D&Ccontracten

Functie wensen

 • Ervaring met het vervullen van de IPM-rol als Technisch Manager in een project in de GWW-sector in de uitvoeringsfase
 • Ervaring met integraal samenwerken in een IPM-team aan OG-zijde
 • Bekendheid met het ontwerpen (ontwerpproces en technische uitgangspunten) en realiseren van primaire waterkeringen, zowel in grond als constructies
 • Affiniteit met duurzaamheid en met innovatie

Extra informatie

 • Plaats Tiel, Waardenburg
 • Opleidingsniveau WO
 • Aantal uur 32 uur per week
 • Startdatum 26-06-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.