Functieomschrijving

Voor de Gemeente Soest zoeken wij een Teamleider Juridische zaken, Bestuurssecretariaat & Communicatie.

Vanwege de groei van de organisatie, zoeken wij voor de gemeente een extra teamleider binnen het aandachtsgebied Bedrijfsvoering, die zich richt op de clusters Juridische Zaken, Bestuurssecretariaat en Communicatie.
Specifiek voor het cluster Juridische zaken geldt dat het takenpakket in ontwikkeling is (o.a. op het gebied van privacy, informatieveiligheid en WOO). Je levert een bijdrage aan de inhoudelijke groei en doorontwikkeling van dit cluster èn aan de inrichting van de juridische control functie.

Als teamleider heb je een veelzijdige rol: je coacht en ondersteunt ca. 20 medewerkers, fungeert als  sparringpartner en draagt zorg voor een cultuur van openheid en samenwerking.
Afhankelijk van de behoefte van de clusters en de individuele medewerkers, kijk je samen naar de verdere ontwikkeling van het team. Daarnaast heb je wekelijks overleg met collega teamleiders en breng jij expertise in vanuit jouw vakgebied èn ervaring als leidinggevende.

Het team
Het team bestaat uit ongeveer 20 medewerkers, verdeeld over 3 clusters. De clusters die onder dit team vallen zijn: 
 • Juridische Zaken: dit cluster richt zich op de algemeen juridische advisering (beantwoorden van vragen vanuit de organisatie), advisering over en toezicht op naleving privacywetgeving (o.a. behandelen datalekken en klachten en toetsen van verwerkersovereenkomsten), opstellen en actualiseren van verordeningen, secretariaat bezwaarschriftencommissie, secretariaat geschillencommissie, coördinatie van de afhandeling van klachten en coördinatie van WOO-verzoeken
 • Bestuurssecretariaat. Naast de managementondersteuning van de burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris, heeft het secretariaat ook ondersteunende rol in het bestuurlijke besluitvormingsproces en verzorgt zij de kabinetstaken
 • Communicatie. Dit cluster zorgt voor communicatieadvies, schrijft en realiseert communicatieplannen, helpt collega’s om in duidelijke taal te communiceren met inwoners en verzorgt de content van online- en offline media
Organisatie
Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Afgeronde opleiding op hbo-bachelor niveau
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar in een leidinggevende functie

Functie wensen

 • Minimaal 2 jaar werkervaring binnen de afgelopen 5 jaar met aansturen van een team bij een gemeente
 • Minimaal 1 jaar werkervaring binnen de afgelopen 5 jaar met het aansturen van een team binnen de bedrijfsvoering van een overheidsorganisatie
 • Minimaal 1 jaar werkervaring op juridisch gebied bij een gemeente
 • Minimaal 1 jaar werkervaring met het aansturen van communicatieprofessionals
 • Minimaal 1 jaar werkervaring met het aansturen van een (bestuurs-)secretariaat

Extra informatie

 • Plaats Soest
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 32 uur per week
 • Startdatum Zo snel mogelijk
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? Ntb