Functieomschrijving

Voor Gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn we op zoek naar een teamleider voor het team Veiligheid en Handhaving. Het team Veiligheid en Handhaving is in ontwikkeling. Komende periode wordt er hard gewerkt aan het professionaliseren van het cluster handhaving (BOA’s). De eerste stappen om de basis op orde te krijgen zijn gezet. Daarbij faciliteer je de doorontwikkeling van de medewerkers. Binnen het cluster Veiligheid werken we hard aan het op orde krijgen van een aantal onderwerpen. Ondermijning, aanpak van jeugdgroepen, zorg en veiligheid staan hoog op de agenda. Ook is er aandacht voor wijkgericht samenwerken. Daarnaast vind de beweging plaats van ‘taken naar thema’s. Hiermee maken we de veelzijdigheid van het werk inzichtelijk maar ook de capaciteit en brengen we structuur aan. Je geeft integraal leiding aan het team en bent hun dagelijks aanspreekpunt. Daarnaast ben je voor Veiligheid en Handhaving het eerste aanspreekpunt voor de burgemeester. Voor iedereen ben je sparringpartner op basis van je inhoudelijke deskundigheid. Daarnaast maak je deel uit van de afdeling MT Wijkzaken. In samenwerkingsrelaties ben je het gezicht vanuit je rol als leidinggevende. Samen met de teamchef van de politie en de strategisch adviseur veiligheid, vervul je een belangrijke rol in de doorontwikkeling van het IVP.  Het cluster milieu komt terug bij dit team. Voor dit cluster moet ook de opgave in beeld gebracht worden en actie op essentiële onderdelen.

Werkzaamheden
 • Sturen op lange termijn visieontwikkeling en de strategische beleidsontwikkeling op veiligheid en handhaving en milieu.
 • Kaders stellen en verder door ontwikkelen naar BOA 2.0.
 • Zorgdragen voor een goed uitvoeringsplan (IVP, Jaarplan en HUP) Handhaving en Veiligheid (eventueel deelplannen).
 • Bestuurlijke afstemming organiseren met betrekking tot herprioritering taken/thema’s en daaraan gekoppelde capacitaire vraagstuk.
 • Herinrichten bestuurlijke overleggen.
 • Herinrichten van het team (rollen, taken en verantwoordelijkheden), o. de strategische rol
 • Leiding geven aan het veranderproces en in beeld brengen van de resultaten.
 • Sturen op houding en gedrag en de gewenste werkcultuur
 • In zetten op persoonlijke (door)ontwikkeling van het team als geheel en individueel, w.o. functioneren en beoordelen.
 • Samenwerkingsrelaties in/extern verbeteren. W.o Samenwerking sociaal domein, beleid, de samenwerking met de Politie (veiligheid en handhaving) en de wijkmanagers

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. Ze werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. De medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Competenties

 • Empatisch vermogen
 • Resultaatgericht
 • Verbindend
 • Communicatief sterk
 • Overtuigen
 • Samenwerken
 • Resultaatgericht
 • Innovatief
 • Politiek bestuurlijk sensitief

Functie eisen

 • Een afgeronde hbo bachelor opleiding

Functie wensen

 • Een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Integrale Veiligheidskunde of Bestuurskunde
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 7 jaar op het gebied van openbare orde en veiligheid, wijkmanagement of handhaving bij een gemeente 
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende van een team Veiligheid en/of Handhaving
 • Werkervaring binnen de domeinen veiligheid en/of handhaving in middelgrote gemeenten (30.000 tot 80.000 inwoners)
 • Werkervaring als teamleider met de doorontwikkeling en professionaliseren van handhavingsteams (BOA’s) 

Extra informatie

 • Plaats Pijnacker
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 24-32 uur per week
 • Startdatum z.s.m.
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? n.t.b.