Functieomschrijving

Voor de Waterschap Aa en Maas zijn wij op zoek naar een Technisch adviseur waterveiligheid/adviseur geotechniek.

Het project 
Het klimaat verandert. Dat betekent dat het water in de Maas in de toekomst steeds vaker erg hoog staat. De dijken moeten daarom voldoen aan de waterveiligheidseisen voor het beschermen van de inwoners en de economische waarden in het achterland. De normen voorwaterveiligheid zijn in 2017 vastgelegd in de Waterwet. De dijk tussen Lith en Bokhoven is na Meanderende Maas en Cuijk Ravenstein het derde grote traject langs de Maas dat verbeterd moet worden in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het projectgebied heeft een lengte van ongeveer 23 km en ligt aan de zuidzijde van de Maas vanaf de sluis Lith tot aan Bokhoven net ten oosten van Den Bosch. Het is een zeer gevarieerd traject met uitdagende vraagstukken en meerdere opgaven/ontwikkelingen in de directe nabijheid. Daarin zoeken we naar synergie. Dit doen zij samen met het waterschap en meerdere belanghebbende overheden/partners uit het projectgebied.

Per 1 maart 2024 zijn ze samen met het geselecteerde advies- en ingenieursbureau gestart met het ontwikkelen van de alternatieven/ het dijkontwerp en het uitvoeren van de conditionerende onderzoeken. Stapsgewijs ontwikkelen ze vervolgens bouwstenen, mogelijke- en kansrijke alternatieven en uiteindelijk het voorkeursalternatief. De mijlpaal voor het voorkeursalternatief is begin 2027.

De organisatie
Waterschap Aa en Maas werkt 24 uur per dag met water. Dat doen ze voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan zij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen zij voor nu en later zodat ook de kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken.


Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden zij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken zij het afvalwater weer schoon. Zij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden. Ook controleren zij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen zij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Zij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. Ze verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

  • Je beschikt over een afgeronde relevante opleiding zoals waterbouw of civiele techniek op minimaal HBO niveau
  • Je beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring als technisch adviseur waterveiligheid en/of adviseur geotechniek
  • Je beschikt over werkervaring met relatics en geotechnische rekenpakketten voor toets- en ontwerpwerk

Functie wensen

Geen

Extra informatie

  • Plaats ‘s-Hertogenbosch
  • Opleidingsniveau HBO
  • Aantal uur 24 uur per week
  • Startdatum 20-6-2024
  • Geschikt voor ZZP? Ja
  • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.