Functieomschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een Technisch projectleider Durgerdammerdijk. Het project is onderdeel van een integrale opgave in het kader van de dijkverzwaring rond het Markermeer en wordt uitgevoerd in samenwerking met het Hoogheemraadschap en de Provincie Noord-Holland. De Gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het inrichten van de ondergrond en het maaiveld. Het inrichten van de ondergrond en het maaiveld worden vooruitlopend op de dijkverzwaring uitgevoerd. Als Technisch Projectleider behoort het managen van de technische raakvlakken ook tot jouw verantwoordelijkheid. Naast de ontwerpfase heb je een primaire rol tijdens het aanbestedingstraject, waarbij je eerst invulling geeft aan het inkoopstrategie, vervolgens een rol krijgt in de beoordeling tijdens de aanbesteding en daarna tijdens de realisatie de directievoerder en toezichthouder aanstuurt.
De Technisch Projectleider is operationeel verantwoordelijk tijdens de ontwerp- en realisatiefase in het project en geeft hierbij sturing aan het technisch team, bestaande uit werkvoorbereider(s) en ontwerpers.
De Technisch Projectleider is tevens verantwoordelijk voor de integratie van de opgehaalde klanteis specificaties in het ontwerp.

Werkzaamheden
 • Centraal aanspreekpunt voor alle ontwerp gerelateerde zaken binnen het projectteam, zowel binnen het team als richting de overige (Amsterdamse) stakeholders.
 • Coördineren van ontwerpvraagstukken, toetsen van ontwerpproducten en bieden van ondersteuning aan het technisch team
 • Aansturen van de directievoerder en toezichthouder tijdens de realisatiefase
 • Afstemming met de beheerorganisaties en overige stakeholders en waar nodig de begeleiding van besluitvorming

Functie eisen

 • Je beschikt over een diploma van een technische Hbo-opleiding (bij voorkeur Civiele Techniek)
 • Minimaal 5 jaar ervaring met projecten in de regio Amsterdam (binnenstedelijk en randstedelijk)
 • Minimaal 5 jaar ervaring met grote integrale projecten waarbij ook aansturing is gegeven aan technisch deskundigen
 • Kennis van en ervaring in het werken met zowel traditionele contractvormen (RAW) als geïntegreerde contractvormen (zoals UAV-GC of DB(F)M contracten)
 • Kennis van en ervaring in projecten rondom dijkversterkingen of werken in en nabij primaire waterkeringen

Functie wensen

 • Specifieke kennis van ontwerprichtlijnen die gangbaar voor projecten als Durgerdammerdijk
 • Ervaring met Amsterdamse (ontwerp)processen CVC, WVA, WWU, etc.

Extra informatie

 • Plaats Amsterdam
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 24-36 uur per week
 • Startdatum Zo spoedig mogelijk
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? n.t.b.