Functieomschrijving

Gemeente Weert is binnen hun team Vastgoed op zoek naar een technisch projectleider voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.

In 2020 heeft de gemeenteraad de Weerter Routekaart Energietransitie vastgesteld. In dit document staan strategische doelen geformuleerd. Gemeente Weert wil in 2030 aardgasvrijproof en in 2040 CO2 neutraal zijn. Deze doelen hebben ook betrekking op hun gemeentelijke vastgoedportefeuille.

De komende maanden wordt voor alle panden een energie maatwerk advies (EMA) opgesteld. Deze EMA’s geven inzicht per pand wat de huidige staat is op het gebied van duurzaamheid en welke aanpassingen er nodig zijn (op elementniveau) om te voldoen aan de duurzaamheidseisen van de gemeente.

De EMA’s worden opgesteld door een extern adviesbureau. De technisch projectleider begeleidt de totstandkoming van de EMA’s en gebruikt zijn/haar kennis en ervaring om de EMA’s te vertalen naar een duurzaam meerjaren investeringsplan (DMJIP). In dit DMJIP wordt voor elk pand in beeld gebracht welke investeringen nodig zijn om het gebouw aardgasvrijproof en CO2 neutraal te maken, inclusief een uitvoeringsplan voor deze aanpassingen en de gevolgen hiervan voor de gemeentebegroting gedurende de uitvoeringstermijn van de verduurzamingsopgave. Daarnaast dient op basis van het DMJIP ook een vertaling te worden gemaakt naar het duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP).

Taken en verantwoordelijkheden 
Als technisch projectleider ga je actief aan de slag met de vertaling van de EMA’s naar een DMJIP en een DMJOP. Hiervoor stel je eerst een projectplan op, waarin je de verschillende stappen beschrijft om te komen tot het DMJIP en DMJOP. Je gebruikt daarbij jouw installatietechnische en bouwkundige expertise om te komen met een maatwerkplan voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille van Weert. Het projectplan geeft inzicht in de individuele stappen die worden gezet om te komen tot het meerjaren investeringsplan, zowel per pand alsook voor de gehele vastgoedportefeuille. Hierin zijn ook alle maatregelen specifiek opgenomen op elementniveau, die vanuit de verduurzamingsopgave worden aangepast. Je gebruikt hiervoor de EMA’s als input. In het plan staat ook een planning voor de uitvoering van de aanpassingen, per pand en element specifiek beschreven. Daarbij breng je ook de quick wins in beeld.

Je zorgt tevens voor vaststelling van het DMJIP in de gemeenteraad en het vrijmaken van middelen voor de uitvoering van (energiebesparende) maatregelen. Dit dient uiterlijk in het tweede kwartaal van 2024 plaats te vinden. Op basis van het meerjaren investeringsplan stel je ook een nieuw (duurzaam) MJOP op. Dit plan breng je gelijktijdig met het DMJIP in procedure voor besluitvorming door de gemeenteraad.

De afdeling 
Je wordt voor de duur van deze opdracht onderdeel van het team Vastgoed. Team Vastgoed telt 18 medewerkers en is verantwoordelijk voor het  beheer en onderhoud van de gemeentelijke vastgoedportefeuille (100 gebouwen). Deze gebouwen hebben een publieke of een culturele-maatschappelijke functie. Team Vastgoed is onderdeel van de afdeling Ruimte en Economie.

Bij het opstellen van het MJIP en MJOP werk je nauw samen met de medewerkers van het cluster onderhoud, vastgoedadviseur en vastgoedmedewerker, alsook collega’s van de afdelingen Financiën & Control. Daarnaast zal je ook veel in contact zijn met de huurders en gebruikers van hun vastgoed.

Competenties 
Je bent:
 • sociaal en communicatief vaardig
 • stressbestendig
 • proactief en toont initiatief naar het team en de gemeente
 • resultaat en oplossingsgericht

Functie eisen

 • Je hebt een HBO opleiding bouwkunde/installatietechniek of soortgelijk
 • Je hebt ervaring met verduurzaming van vastgoed;
 • Je hebt ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen
 • JE hebt energetische kennis over vastgoed en technieken en het opstellen van businesscases
 • Je hebt kennis over energiewetgeving, energiebesparingsplicht, EPBD, EED
 • Je hebt kennis van energiebeleid
 • Je hebt affiniteit met aanbesteden
 • Je hebt ervaring in samenwerking met verschillende belanghebbenden (opdrachtgevers, marktpartijen, vrijwilligers);
 • Je hebt technische kennis over gebouwonderdelen/voorzieningen zoals isolatie/gebouwschil, klimaatinstallaties, verlichting of gebouwgebonden duurzame opwekking van energie en de financiële vertaling en beoordeling van deze plannen
 • Je hebt technische kennis over verduurzamingstechnieken
 • Je beschikt over goede rapportage en presentatie technieken
 • Je hebt kennis van aanvraagtrajecten subsidies

Functie wensen

 • Je hebt bij voorkeur een van volgende opleidingen, certificeringen of registraties:
  • EP-W/B adviseur - certificaat volgens BRL9500 en NTA8800
  • EP-W/D adviseur - certificaat volgens BRL9500 en NTA8800
  • EP-U/B adviseur – certificaat volgens BRL9500 en NTA8800
  • EP-U/D adviseur – certificaat volgens BRL9500 en NTA8800
  • Breeam in Use - expert
  • Sertum registratie

Extra informatie

 • Plaats Weert
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 24 uur per week
 • Startdatum 1-3-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.