Functieomschrijving

Voor de Omgevingsdienst Regio Nijmegen zijn we op zoek naar een toezichthouder BOUW. De ODRN is één van de zeven Gelderse omgevingsdiensten en levert hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies. Daarbij gaat het onder andere om taken op het gebied van milieu, bouwen, geluid, bodem en water.

Verantwoordelijkheden
 • Controleren op de naleving van wet- en regelgeving, vergunningen en beschikkingen op samenhangende terreinen van Wabo, vooral gericht op reguliere bouw
 • Zelfstandig uitvoeren van integrale controles bij reguliere bouw op de naleving van de vergunningvoorschriften of wet- en regelgeving
 • Ter plaatse inspecteren van de bouwkundige voorzieningen, het zo nodig aanzeggen van bestuursrechtelijke sanctiemiddelen
 • Het opstellen van schriftelijke controlerapporten aan de hand waarvan afspraken schriftelijk worden bevestigd
 • Zelfstandig brieven opstellen richting uitgaande bedrijven of burgers
 • Voorlichting geven en informatie verstrekken
 • Uitvoeren administratieve werkzaamheden en beheren geautomatiseerde bestanden
 • Afhandelen klachten
 • In samenwerking met juristen afhandelen van handhavingszaken;
 • Zorgdragen voor afstemming, prioritering en afhandeling van projecten en dossiers
 • Adviseren in brede zin over (technische) handhavingsaspecten, bijvoorbeeld over toe te passen bouwkundige maatregelen. Voeren van overleg in dit kader met instanties
 • Signaleren van knelpunten en ontwikkelingen vanuit de praktijk en bijdragen leveren aan de vertaling van deze ontwikkelingen naar de toepassing van het handhavingsbeleid, regelgeving en procedures
Competenties
 • Overtuigingskracht
 • Zelfstandigheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Oordeelsvorming
 • Bestuurlijke sensitiviteit

Functie eisen

 • 5 jaar relevante werkervaring
 • Relevante HBO-opleiding
 • ABW-I en ABW-II (Ambtenaar bouw- en woningtoezicht). Kennis van Bouwbesluit 2012, Wabo en Omgevingswet/Wkb

Functie wensen

 • HBO Bouwkunde
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 • Regionale kennis / ervaring

Extra informatie

 • Plaats Nijmegen
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 36 uur per week
 • Startdatum 01-10-2022
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? n.t.b.