Functieomschrijving

Voor de Gemeente Amstelveen zoeken wij een Vergunningverlener APV.

Je bent als vergunningverlener verantwoordelijk voor de behandeling van aanvragen om vergunningen en ontheffingen voor alle aan de Algemene plaatselijke verordening (APV) gerelateerde beschikkingen, alsmede enkele bijzondere wetten, bijv. de Wet op de kansspelen en de Winkeltijdenwet. Het gaat met name om evenementen-, standplaats- en ventvergunningen en ontheffingen geluidhinder.

Je behandelt aanvragen/verzoeken waarbij door middel van afstemming met de aanvrager en/of andere organisaties, waaronder politie en brandweer, en/of aan de hand van interpretatie van wet- en regelgeving uiteindelijk een advies aan het bestuur en/of besluit wordt uitgebracht.
Je maakt in belangrijke mate eigen afwegingen met betrekking tot de uitvoering van de verschillende taken en de planning daarvan. De contacten in- en extern zijn gericht op het verstrekken van voorlichting en informatie en het verkrijgen van medewerking.
Je werkt zo veel mogelijk zelfstandig onder supervisie van de vergunningenmanager. Je kernactiviteiten zijn informeren over procedures en criteria. Je neemt aanvragen in ontvangst, beoordeelt deze en adviseert over de toekenning van aanvragen. Je stelt beschikking op en verzorgt de administratieve procedurele afhandelingen daarvan.

Organisatie
De ambtelijke organisatie AA werkt voor de gemeentebesturen van Aalsmeer en Amstelveen. Twee gemeentebesturen, bediend door één ambtelijke organisatie.
De afdeling Veiligheid en Handhaving (VH) bevordert de veiligheid en leefbaarheid in Amstelveen en Aalsmeer.
Enerzijds door de behandeling van aanvragen vergunningen, anderzijds door professioneel toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving en vergunningen en deze te handhaven.
Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het Integraal Veiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan. De afdeling VH werkt volgens een integrale en uitvoeringsgerichte aanpak op het terrein van openbare orde en veiligheid, het omgevingsrecht en handhaving openbare ruimte.
???????Het team Openbare Orde en Veiligheid bestaat uit twee clusters. Het cluster APV/Horeca draagt zorg voor vergunningverlening en informatieverstrekking op het gebied van de Algemene Plaatselijke verordening, de Alcoholwet en enkele andere bijzondere wetten. Het andere cluster (OOV) voert het Integraal veiligheidsbeleid uit en draagt o.a. zorg voor de handhaving op het gebied van wonen.

Als vergunningverlener ben je onderdeel van het cluster APV/Horeca, dat naast de vergunningenmanagers APV en Horeca, bestaat uit vergunningverleners en administratieve medewerkers. In totaal bestaat dit cluster momenteel uit 10 medewerkers.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Minimaal een afgeronde MBO opleiding
 • Minimaal 1 jaar ervaring als vergunningverlener binnen het vakgebied

Functie wensen

 • Minimaal 1 jaar ervaring als vergunningverlener binnen een gemeente
 • 1 jaar ervaring als vergunningverlener binnen openbare orde en veiligheid
 • Ervaring met RXMission of Squit

Extra informatie

 • Plaats Amstelveen
 • Opleidingsniveau MBO/HBO
 • Aantal uur 36 uur per week
 • Startdatum 15-7-2024
 • Geschikt voor ZZP? Nee
 • Thuiswerken mogelijk? Ntb