Functieomschrijving

Voor Provincie Gelderland zoeken wij een Vergunningverlener Omgevingswet / Natuur / Soortenbescherming.

De taken en verantwoordelijkheden bestaan met name uit: 
 • Het verrichten van werkzaamheden op het terrein van vergunningverlening voor de soortenbescherming
 • Beoordelen van quickscans en activiteiten plannen die door initiatiefnemers zijn ingediend voor een ontheffingsaanvraag ihkv soortenbescherming
 • Het zelfstandig opstellen van vergunningbesluiten ondersteund door interne adviseurs (juristen/specialisten)
 • Deelnemen aan eventueel overleg in trajecten van vergunningaanvragen met externe partijen
 • Ondersteunen in juridische procedures
Organisatie
Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

De provincie Gelderland is bevoegd gezag voor soortenbescherming. Tot en met 31 december 2023 was soortenbescherming een onderdeel in de Wet natuurbescherming (Wnb). Vanaf 1 januari 2024 is soortenbescherming een onderdeel in de Omgevingswet. 

De afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving voert deze taken uit en we werken samen met ruim 100 collega’s aan een duurzame leefomgeving. Het team vergunningverlening richt zich binnen de afdeling op het beoordelen van vergunningen en ontheffingen voor onder andere beschermde flora en fauna, Natura 2000, grondwater en ontgrondingen. Team handhaving houdt toezicht op basis van deze vergunningen en op basis van meldingen en andere signalen. In dit team zijn ook de juridische adviseurs ondergebracht. 

Op dit moment is er binnen het team vergunningverlening sprake van extra capaciteitsbehoefte in verband met het willen wegwerken van achterstanden.
Daarom zijn we op zoek naar meerdere (junior en ervaren) vergunningverleners Omgevingswet/Natuur voor de soortenbescherming die voor minimaal 20 uur en maximaal 40 uur per week beschikbaar zijn. We verwachten flexibiliteit in inzetbaarheid gedurende de opdracht.

Competenties
 • Flexibiliteit: Als zich problemen voordoen, zorg je ervoor dat je je eigen gedragsstijl verandert om een gesteld doel te bereiken. Je bent stressbestendig en kan omgaan met tegenslagen
 • Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal
 • Resultaatgerichtheid: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit
 • Oplossingsgericht: Je zoekt op besluitvaardige wijze naar oplossingen, hierbij rekening houdend met achterliggende problemen. Je laat je niet snel uit het veld slaan door problemen, maar pakt deze direct aan. Niet denken in problemen, maar in oplossingen voor problemen
 • Oordeelsvorming: Je weegt gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af en komt tot realistische beoordelingen

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • HBO werk- en denk niveau opgedaan door een afgeronde HBO opleiding in de richting van ecologie, biologie of een daaraan verwante richting of door een afgeronde MBO opleiding in de richting van ecologie, biologie of een daaraan verwante richting
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als ecoloog
 • Minimaal 6 maanden werkervaring (opgedaan in de periode 2020 - heden) met het beoordelen van Wet natuurbescherming aanvragen en/of het opstellen van aanvragen van Wet natuurbescherming vergunningen of ontheffingen

Functie wensen

 • Ervaring met Gelderse Natura 2000 gebieden

Extra informatie

 • Plaats Arnhem
 • Opleidingsniveau MBO/HBO
 • Aantal uur 20-40 uur per week
 • Startdatum 01-07-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.