Functieomschrijving

De opdracht
Als duo-trekker van de programmalijn Multimodale Netwerken binnen het programma Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid (SBAB) werk je aan het verbeteren van de bereikbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in samenhang met de woningbouwopgave en economische ontwikkeling. Je coördineert en leidt de uitvoering van het Multimodaal Toekomstbeeld, gericht op een optimale balans tussen auto-, openbaar vervoer-, fiets- en voetgangersmobiliteit. Samen met je collega van het Rijk IenW, ben je het eerste aanspreekpunt voor de betrokken regio- en rijksorganisaties en werk je nauw samen met diverse stakeholders om duurzame en effectieve mobiliteitsoplossingen te realiseren.

Jouw verantwoordelijkheden
 •  Coördinatie en Leiding: Leiden van de programmalijn Multimodale Netwerken, inclusief het opstellen en uitvoeren van strategische plannen;
 • Stakeholdermanagement: Samenwerken met regionale en nationale partijen, zoals VRA, MRA, provincies, en ministeries, om gezamenlijke doelen te realiseren;
 • Proces- en Programmamanagement: Zorgen voor effectieve afstemming en coördinatie tussen verschillende betrokken partijen en processen;
 • Beleidsontwikkeling en Advies: Adviseren over en bijdragen aan beleidsontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke ordening;
 • Projectimplementatie: Sturen op de realisatie van concrete projecten en investeringen die passen binnen het multimodaal toekomstbeeld;
 • Communicatie en Rapportage: Rapporteren aan en communiceren met hoger management en bestuurlijke niveaus binnen zowel regionale als nationale organisaties.
In deze rol draag je bij aan het verbeteren van de mobiliteit en leefbaarheid in de MRA, wat direct invloed heeft op de bereikbaarheid en duurzaamheid van de stad Amsterdam en omliggende regio's. Je werkt binnen een dynamisch team dat zich richt op integrale mobiliteitsoplossingen, waarbij jouw rol cruciaal is voor de coördinatie en implementatie van strategische mobiliteitsplannen. Dit draagt bij aan een efficiënter gebruik van bestaande infrastructuur en ondersteunt de stedelijke groei en economische ontwikkeling in de regio. Jouw inspanningen helpen om de mobiliteitsuitdagingen van vandaag en morgen aan te pakken, met een positieve impact op de dagelijkse verplaatsingen van bewoners en bezoekers van Amsterdam.

De organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De 5 clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/.

De opdrachtgever
De directie Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) zorgt voor de bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Zij werkt aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus: internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal. Verkeer en Openbare Ruimte is de eigenaar van het integrale stedelijk verkeer en vervoersysteem (behalve rail), regisseur van de mobiliteitsketen en namens het bestuur eigenaar van de stedelijke eigendommen. Je komt te werken bij de afdeling Kennis en Kaders van de directie Verkeer en Openbare Ruimte. Kennis en Kaders zorgt voor een zorgvuldige en transparante afweging tussen de verschillende belangen op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte. Team metropool bestaat uit ca 20 gedreven professionals die zich met liefde inzetten voor de gemeente Amsterdam.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 • Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau;
 • Je hebt een afgeronde Bachelor- of Masteropleiding (WO);
 • Je hebt aantoonbare ervaring van minimaal 5 jaar in het leiden en coördineren van complexe projecten of programma's, bij voorkeur op het gebied van mobiliteit, infrastructuur of ruimtelijke ordening;
 • Je hebt kennis van en ervaring met het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport);
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een politiek-bestuurlijke rol, waarbij de kandidaat heeft gewerkt met zowel lokale, regionale als nationale overheidsinstanties.

Functie wensen

 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
 • Je hebt aantoonbare interesse en betrokkenheid bij projecten of studies gericht op mobiliteit en stedelijke ontwikkeling.

Extra informatie

 • Plaats Amsterdam
 • Opleidingsniveau WO
 • Aantal uur 20-24 uur per week
 • Startdatum 01-09-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.