Functieomschrijving

De opdracht
Een goed ingerichte organisatie en daarbij passend ingerichte informatievoorziening is de manier om processen en de "werken in de openbare ruimte" professioneel te laten verlopen. Hiervoor zijn meerdere regelgevingen van toepassing, zoals de WIBON (Wet informatie-uitwisseling Bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken). Door de juiste informatie voorkomen we graafschade, kosten en overlast voor de gebruikers van de stad. Wij zijn op zoek naar een persoon die als projectleider namens de programmamanager voor een periode van 1 jaar diverse, grote verbetertrajecten start en afrondt, 1e en 2e lijns afhandeling van meldingen opzet en implementeert binnen de afdeling Stedelijk beheer, zodat na afronding:
 • De gewenste projecten zijn afgerond;
 • Afhandeling 1e en 2e lijns meldingen zijn geborgd in de beheerorganisatie;
 • Verschillende inrichtingen in de verschillende beheerapplicaties zijn opgeleverd en in gebruik genomen;
 • Ambtelijke Besluitvorming rond borging en implementatie van methodieken zijn afgehandeld;
 • Er jaarlijks een goede Rapportage Graafschade gemaakt kan worden;
 • De relaties vanuit Stedelijk Beheer met Parkeren, Facilitair en Grond en Ontwikkeling op het onderwerp WIBON zijn ingericht en goed functioneren.
De wet WIBON beschermt onze objecten tegen graafschade. Om aan de huidige eisen te voldoen, dienen hiervoor diverse verbeterprojecten te worden opgestart en afgerond:
 • Deze verbeterprojecten dienen door de projectleider professioneel te worden opgestart en gecoördineerd te worden;
 • Vooronderzoeken voor 5 directies zijn uitgevoerd en afgerond in Q3 2024;
 • Factsheets en PvA’s voor 14 organisatieonderdelen (en daarmee de objecttypes) zijn opgesteld en afgerond uiterlijk Q1 2025;
 • Plan van aanpak overname werkzaamheden externe dienstverlener is opgesteld uiterlijk Q3 2024, gerealiseerd uiterlijk Q1 2025;
 • Inrichtingsplannen voor de desbetreffende beheerapplicaties zijn opgesteld, uiterlijk Q1 2025;
 • Gebruik van nieuwe modules in de beheerapplicaties uitrollen aan medewerkers beheerorganisatie, afronding uiterlijk Q2 2025;
 • Plan van aanpak 1e en 2e lijns meldingen gereed Q3 2024, geimplementeerd uiterlijk Q1/Q2 2025.
De organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De 5 clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/.

De opdrachtgever
Hier ga je aan de slag:Je gaat aan de slag binnen team Assetinformatie- en datamanagement (i.o.), binnen de afdeling Stedelijk Beheer. Deze afdeling beheert een aanzienlijk deel van de fysieke assets in de Amsterdamse openbare ruimte. De Gemeente Amsterdam wil een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. Ze koestert verschillen tussen collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor de organisatie én de stad. De Gemeente Amsterdam streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: je bent van harte welkom!

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 • Je beschikt over een HBO-werk en denkniveau, o.a. aan te tonen door HBO-modules (AMBI), of afgeronde HBO-opleiding in richting IT/data;
 • Je beschikt over minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring met de wet WIBON, zowel aan de organisatorische kant, als processen, applicaties en data;
 • Je beschikt over minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring op het gebied van projectmanagement als projectleider of coordinator.

Functie wensen

 • Minimaal 3 jaar ervaring in het werken in een overheids- of gemeentelijke omgeving (100.00+gemeente);
 • Je hebt ervaring met het opstellen van heldere adviezen;
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met GIS-applicaties;
 • Je hebt aantoonbare ervaring in een G4 gemeente.

Extra informatie

 • Plaats Amsterdam
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 24-36 uur per week
 • Startdatum Z.s.m.
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.