Functieomschrijving

Voor de gemeente Waterland zijn wij opzoek naar een VVE-Regisseur.

In Waterland streven we naar een onbelemmerde ontwikkeling voor ieder kind. We geloven dat we er zo vroeg mogelijk bij moeten zijn en preventieve inzet loont. Het voor veld is daarom ook zo waardevol, want veel professionals die met jonge kinderen werken kunnen een redelijke inschatting geven van de verdere levensloop.

Inzet op het jonge kind is op dit moment beperkt. Opvanglocaties bieden wat voor hen mogelijk is aan ondersteuning. Door het kleine aantal kinderen die extra ondersteuning vragen op de locaties, is het voor hen lastig om een vast programma in te richten. Het uitbreiden naar maatwerk verbreed de blik en het bereik in onze gemeente. Als we ieder kind een onbelemmerde ontwikkeling gunnen, moeten we het kind niet sturen naar de plek waar het aanbod is, maar het aanbod brengen naar het kind. We willen een stap verder in de ontschotting van het voor veld en verbinding leggen tussen de kinderopvang en alle partners in het voor veld (denk aan CJG, logopedie, de bibliotheek, het lokale team, etc).

In dit kader zijn we in gesprek geraakt met de opvangorganisaties in Waterland, die het belang van de kinderen ook voorop hebben staan. Gezamenlijk hebben we de functie van vve-regisseur ontwikkeld. In eerste instantie bedoeld om de kinderen taal- en spraakondersteuning te bieden die een VVE-indicatie hebben, maar niet naar een peuterspeelzaal gaan waar dat geboden wordt. Het gaat om kinderen die op de kinderopvang zitten, of op een peuterspeelzaal waar geen VVE-aanbod is. In 2023 zijn er veel gesprekken gevoerd en is er een plan van aanpak opgesteld. Dit plan moet in de loop van 2024 worden uitgevoerd.

Uitvoering en borging van het VVE-programma
Dat scholing alleen niet voldoende is, komt ook naar voren in het rapport van de Onderwijsinspectie. Hierin staan criteria beschreven waarop het onderzoek door de inspectie plaatsvindt. De criteria zijn: het aanbod, planning (afgestemd op de SLO-doelen), zicht op ontwikkeling van het kind (te weten: kind volgsysteem), pedagogisch educatief handelen (vanuit scholing) en samenwerking van VE-locaties met basisscholen voor een warme overdracht en als laatste de samenwerking van VE-locaties met ouders. Dit zijn dan ook meteen criteria waarop de gemeente in de toekomst kan controleren.

De afgelopen maanden heeft de voormalige VVE-regisseur veel contact gehad met alle organisaties en partners om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, wat tot het plan van aanpak heeft geleidt. Nu moet deze lijn vast worden gehouden en er gezorgd worden dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Een belangrijke opgave hiervoor is het komen tot een borgingsplan en een meerjarenbegroting.

Vanaf september j.l. zijn de eerste stappen gezet in de uitvoering van het VE-beleid. Er is gestart met de cursus voor de pedagogisch medewerkers en de aanschaf van de materialen. Het streven is passende educatie voor alle kinderen in Waterland. Bovendien is er gekeken naar de borging van de educatie en materialen op de locaties. Hiervoor is structurele inzet vereist: de opleiding moet herhaald worden, personeelsverloop, doorontwikkelingen van de organisaties, ect. De exacte kosten voor het structureel neerzetten van het VE-beleid volgen na de evaluatie en worden opgenomen in een meerjarenplan. Dit plan voor het structureel neerzetten van het voorschoolse educatie beleid gebaseerd op de wettelijke taak en de specifieke uitkering van het Rijk, zal voor goedkeuring aan het college moeten worden voorgelegd.

Deze opdracht vraagt om de volgende vaardigheden:
Zorgdragen dat het plan binnen de opvang uitgevoerd wordt, door dit mede mogelijk te maken
Goede communicatieve vaardigheden om met ouders, kind, leidsters en partners in gesprek te kunnen
Handen-uit-de-mouwenmentaliteit
Signaleren wat er nodig is voor het kind waarvoor hij/zij gevraagd wordt maar tevens met een bredere blik kijken naar broertjes en of zusjes maar ook naar de groep waar het kind zicht bevindt
Goed in verbinding staan met het veldVoor de gemeente Waterland zijn wij opzoek naar een VVE-Regisseur.

In Waterland streven we naar een onbelemmerde ontwikkeling voor ieder kind. We geloven dat we er zo vroeg mogelijk bij moeten zijn en preventieve inzet loont. Het voor veld is daarom ook zo waardevol, want veel professionals die met jonge kinderen werken kunnen een redelijke inschatting geven van de verdere levensloop.

Inzet op het jonge kind is op dit moment beperkt. Opvanglocaties bieden wat voor hen mogelijk is aan ondersteuning. Door het kleine aantal kinderen die extra ondersteuning vragen op de locaties, is het voor hen lastig om een vast programma in te richten. Het uitbreiden naar maatwerk verbreed de blik en het bereik in onze gemeente. Als we ieder kind een onbelemmerde ontwikkeling gunnen, moeten we het kind niet sturen naar de plek waar het aanbod is, maar het aanbod brengen naar het kind. We willen een stap verder in de ontschotting van het voor veld en verbinding leggen tussen de kinderopvang en alle partners in het voor veld (denk aan CJG, logopedie, de bibliotheek, het lokale team, etc).

In dit kader zijn we in gesprek geraakt met de opvangorganisaties in Waterland, die het belang van de kinderen ook voorop hebben staan. Gezamenlijk hebben we de functie van vve-regisseur ontwikkeld. In eerste instantie bedoeld om de kinderen taal- en spraakondersteuning te bieden die een VVE-indicatie hebben, maar niet naar een peuterspeelzaal gaan waar dat geboden wordt. Het gaat om kinderen die op de kinderopvang zitten, of op een peuterspeelzaal waar geen VVE-aanbod is. In 2023 zijn er veel gesprekken gevoerd en is er een plan van aanpak opgesteld. Dit plan moet in de loop van 2024 worden uitgevoerd.

Uitvoering en borging van het VVE-programma
Dat scholing alleen niet voldoende is, komt ook naar voren in het rapport van de Onderwijsinspectie. Hierin staan criteria beschreven waarop het onderzoek door de inspectie plaatsvindt. De criteria zijn: het aanbod, planning (afgestemd op de SLO-doelen), zicht op ontwikkeling van het kind (te weten: kind volgsysteem), pedagogisch educatief handelen (vanuit scholing) en samenwerking van VE-locaties met basisscholen voor een warme overdracht en als laatste de samenwerking van VE-locaties met ouders. Dit zijn dan ook meteen criteria waarop de gemeente in de toekomst kan controleren.

De afgelopen maanden heeft de voormalige VVE-regisseur veel contact gehad met alle organisaties en partners om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, wat tot het plan van aanpak heeft geleidt. Nu moet deze lijn vast worden gehouden en er gezorgd worden dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Een belangrijke opgave hiervoor is het komen tot een borgingsplan en een meerjarenbegroting.

Vanaf september j.l. zijn de eerste stappen gezet in de uitvoering van het VE-beleid. Er is gestart met de cursus voor de pedagogisch medewerkers en de aanschaf van de materialen. Het streven is passende educatie voor alle kinderen in Waterland. Bovendien is er gekeken naar de borging van de educatie en materialen op de locaties. Hiervoor is structurele inzet vereist: de opleiding moet herhaald worden, personeelsverloop, doorontwikkelingen van de organisaties, ect. De exacte kosten voor het structureel neerzetten van het VE-beleid volgen na de evaluatie en worden opgenomen in een meerjarenplan. Dit plan voor het structureel neerzetten van het voorschoolse educatie beleid gebaseerd op de wettelijke taak en de specifieke uitkering van het Rijk, zal voor goedkeuring aan het college moeten worden voorgelegd.

Deze opdracht vraagt om de volgende vaardigheden:
 • Zorgdragen dat het plan binnen de opvang uitgevoerd wordt, door dit mede mogelijk te maken
 • Goede communicatieve vaardigheden om met ouders, kind, leidsters en partners in gesprek te kunnen
 • Handen-uit-de-mouwenmentaliteit
 • Signaleren wat er nodig is voor het kind waarvoor hij/zij gevraagd wordt maar tevens met een bredere blik kijken naar broertjes en of zusjes maar ook naar de groep waar het kind zicht bevindt
 • Goed in verbinding staan met het veld

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Een afgeronde Pedagogische opleiding op minimaal mbo 4 niveau
 • Een afgeronde cursus of opleiding VVE

Functie wensen

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als VVE-regisseur 
 • Beschikbaar voor 2 dagen op locatie voor de gehele duur van de opdracht 

Extra informatie

 • Plaats Monnickendam
 • Opleidingsniveau MBO
 • Aantal uur 12 uur per week
 • Startdatum Z.s.m
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.b.t