Functieomschrijving

Voor de Omgevingsdienst Regio Utrecht zijn we op zoek naar een casemanager voor de bouw.

Werkzaamheden
 • Zelfstandig toetsen van ingediende omgevingsvergunningsaanvragen aan de geldende wet- en regelgeving
 • Inwinnen van adviezen bij verschillende interne en externe afdelingen of diensten
 • Overleggen met aannemers, architecten, ontwikkelaars, etc. over de ingediende c.q. in te dienen aanvragen
 • Het verkrijgen van en afstemmen over adviezen met verschillende afdelingen
 • Pro-actief bijdragen aan het oplossen van gesignaleerde problemen
 • Signaleren van eventuele risico’s van de aangevraagde bouwplannen.
Op het gebied van Vergunningverlening zijn de werkzaamheden o.a.:
 • Adviseren over en verstrekken van informatie ten aanzien van regelgeving en procedures bij omgevingsvergunningen en bij de bouwbalie
 • Zelfstandig opstellen van omgevingsvergunningen (met onder andere de activiteiten bouwen, afwijking bestemmingsplan, sloop, enz.)
 • Bewaken van de voortgang van het proces van vergunningverlening binnen de wettelijke termijnen.
Op het gebied van Adviseren, ondersteuning en ontwikkeling zijn de werkzaamheden
 • Op de hoogte blijven en toepassen van veranderende wet- en regelgeving ten aanzien van bouwen en ruimtelijke ordening, waaronder de Wet Kwaliteitsborging en de Omgevingswet
 • Bijdragen aan uniforme taakinvulling en teamontwikkeling door het delen van kennis en werkwijzen
 • Houden van overzicht over de eigen werkvoorraad en het kunnen stellen van prioriteiten
Competenties
 • Klantgericht / omgevingsbewust
 • Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
 • Samenwerkingsgericht
 • Plannen, organiseren en bewaken
 • Oplossings- en resultaatgericht
 • Oog voor alle relevante aspecten binnen het gehele proces

Functie eisen

 • Minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar met het werken bij een omgevingsdienst, uitvoeringsdienst of gemeentelijke organisatie

Functie wensen

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Wabo Vergunningverlener.
 • Bouw en Woningtoezicht 1 (ABW1) en Ambtenaar Bouw en Woningtoezicht 2 (ABW2)
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met projectmatig werken (plannen, organiseren en bewaken) in de afgelopen 3 jaar

Extra informatie

 • Plaats Utrecht
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 32-36 uur per week
 • Startdatum 30-09-2022
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? n.t.b.