Functieomschrijving

Voor Hecht Zet In zijn wij op zoek naar een weerbaarheidstrainer C. Al jaren biedt de GGD Hollands Midden voor basis,- en speciaal onderwijsscholen weerbaarheidstrainingen aan die gegeven worden door gecertificeerde weerbaarheidstrainers. GGD Hollands Midden  helpt scholen die een klas hebben waarvan leerlingen een extra boost kunnen gebruiken in hun weerbaarheid en ter voorbereiding van de puberteit. Dit doen we doormiddel van een 7-weekse preventieve training in de bovenbouw (groep 6,7 en/of 8). De training bestaat uit uit 7 psychofysieke lessen en is gebaseerd op Rots en Water en het Marietje Kessels project. Elk schooljaar bevat vier trainingscycli van ieder 7 lessen die verspreid zijn over de maanden september t/m juni.
Tijdens de training wordt het 'sociale systeem' in de groep aangepakt en wordt ingegaan op sociale interacties, grenzen aangeven, lichaamshouding en zelfbeeld, en zelfvertrouwen. Leerlingen ervaren wat weerbaarheid is, hoe (on)veiligheid kan voelen en ze leren hier naar te handelen. Individuele leerlingen maken hiervan onderdeel uit, maar hun problematiek is niet leidend. We zoeken een trainer die flexibel is en de training op maat kan maken aan de behoeftes van de klas en leerkracht.

Wat doen wij?
 • De GGD Hollands Midden verzorgt de werving en selectie van de basis-, en speciaal onderwijsscholen in de regio Hollands Midden en legt het eerste contact
 • Trainers worden op basis van hun beschikbaarheid en de beschikbaarheid van de school door de GGD Hollands Midden elkaar gekoppeld
 • GGD Hollands Midden stuurt bijbehorende materialen op naar de school zoals een ouderfilm, huiswerkopdrachten, posters en evaluaties
 • GGD Hollands Midden stimuleert de school vervanging te regelen voor het deel van de klas die geen training krijgt, zodat de leerkracht bij de training aanwezig kan zijn
 • GGD Hollands Midden is aanspreekpunt voor jou als trainer en school omtrent inhoud en kwaliteit
Taken
 • Het uitvoeren van het 7-weeks weerbaarheidstraject uit aan één of meerdere klassen (7 lessen van twee keer 60 minuten, waarbij jongens en meisjes meestal apart getraind worden)
 • Een intake voorafgaand aan de weerbaarheidstraining met de leerkracht(en) van de klas
 • Verantwoordelijkheid nemen over praktische en logistieke afspraken maken met de school
 • De trainer verzorgt eigen materiaal behorend bij de te geven training
 • De trainer houdt voorafgaand, gedurende en het einde van de training contact met de GGD Hollands Midden over noodzakelijke gebeurtenissen en vragen
 • De trainer observeert, signaleert en bespreekt, rekening houdend met de AVG, het gesignaleerde met de leerkracht
 • De trainer betrekt en stimuleert de leerkracht bij de training. Hierin wordt een coachende rol verwacht
 • De trainer stimuleert, en bespreekt met, de kinderen de huiswerkmodule van GGD Hollands Midden
 • De trainer sluit aan bij de gebruikte lesmethode op school op het gebied van sociale en emotionele ontwikkeling
 • De trainer evalueert de training aan het eind met de school

Functie eisen

 • Gecertificeerde weerbaarheidstrainer (bijvoorbeeld in bezit zijn van Post HBO weerbaarheid of basiscursus Rots en Water afgelegd)
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met het geven van weerbaarheidstrainingen in het primair onderwijs

Functie wensen

 • Je hebt ervaring met het maken van trainingen op maat voor klassen/leerkrachten
 • Je hebt ervaring met het contact houden en afspraken maken met scholen
 • Je hebt ervaring met het signaleren van zorgen bij kinderen en het bespreken van deze signalen met de school
 • Je hebt ervaring met het geven van weerbaarheidstrainingen vanuit GGD Hollands Midden

Extra informatie

 • Plaats Leiden
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 4-12 uur per week
 • Startdatum 1-7-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.