Functieomschrijving

Voor de gemeente 's-Hertogenbosch zijn wij op zoek naar een Werkconsulent Integrale Herbeoordeling Ondertussengroep.

De opdracht
Sinds 1-1-2022 is de nieuwe wet inburgering (WI2021) van kracht. Alle statushouders die op deze datum of daarna een verblijfsvergunning hebben gekregen, vallen onder de nieuwe wet. Alle statushouders die voor deze datum een verblijfsvergunning hebben gekregen vallen onder de oude wet(ten) inburgering (Wi2013 of Wi2007). Sommigen van hen zijn nog steeds inburgeringsplichtig onder de Wi2013, of waren dit ten tijde van de implementatie van de Wi2021. Zij worden de zogenaamde ‘ondertussengroep’ genoemd.

Ze hebben op dit moment binnen Weener XL nog niet goed in beeld wat de ondertussengroep, die de stap naar werk nog niet kan maken en nog een PW uitkering ontvangt, precies nodig heeft. Mogelijk heeft deze groep nog ondersteuning bij de inburgering nodig. Deze personen uit de ondertussengroep, zijn verdeeld over de verschillende teams binnen Weener XL. Het is de bedoeling alle mensen uit deze groep (begin 2024 waren dat ca 225 personen) op te roepen, in beeld te brengen en na te gaan wat zij nodig hebben. Zoals bij een heronderzoek/herbeoordeling, waarbij zowel doelmatig als rechtmatig gekeken wordt. Dit gebeurt op een integrale werkwijze, zowel recht als doelmatig met oog voor de menselijke maat. Het doel is vast te stellen of de uitkering rechtmatig wordt verstrekt, of er arbeidsvermogen is en of er op andere vlakken, zoals inburgering, ondersteuning nodig is. Daarnaast wordt ook een gegevensanalyse uitgevoerd.

De opdracht valt uiteen in twee delen:
 1. Analyse van de Ondertussengroep: Je bent verantwoordelijk voor het oproepen, spreken en in beeld brengen van de ondertussengroep. Er dienen nog ca 125 statushouders gesproken/herbeoordeeld te worden. Hierna dient een analyse gemaakt te worden van wat deze groep nodig heeft. Uit de analyse blijkt hoe de groep eruit ziet en welke gewenste ondersteuning nodig is.
 2. Vervolgens word je ingezet om de noodzakelijke dienstverlening (zoals gebleken uit de analyse) aan deze groep te bieden. Denk aan aanmelding voor voorzieningen, aanvragen extra taalles, aanvragen inburgeringsexamens, aanvragen ontheffing van de inburgering, ondersteuning bij het inschakelen van andere instanties en taken die uit de analyse blijken. Je gaat daarvoor in gesprek met de statushouder en adviseert de werkconsulent, die de statushouder in caseload heeft, over een vervolgstap.
Tijdens alle gesprekken houd je het volgende in je achterhoofd:
 • Je beoordeelt of er bij klanten mogelijkheden zijn om uit te stromen naar betaald werk of kunnen deelnemen aan een traject.
 • Je beoordeelt of de uitkering rechtmatig wordt verstrekt.
 • Je hebt kort cyclisch contact met de klant. Het vaststellen van de mogelijkheden gericht op werk en het intern doorverwijzen naar de juiste vervolgstap in onze dienstverlening is het hoofddoel. 
 • Wat dient er nog te gebeuren op het gebied van Inburgering.
De afdeling
Je valt onder de afdeling werk & Dienstverlening van de Weener XL, maar werkt nauw samen met werkconsulenten van andere afdelingen binnen Weener XL. Weener XL is het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch. De cultuur is open en informeel. Ze werken hard om de beste dienstverlening voor hun klanten te kunnen leveren.

Jouw profiel 
 • Je bent benaderbaar en betrokken en hebt affiniteit met onze doelgroep (participatiewet en statushouders/inburgeraars).
 • Je hebt analytisch inzicht, werkt planmatig en zelfstandig, bent communicatief vaardig en je kunt goed samenwerken. Daarnaast ben je oplossings-, resultaat- en veranderingsgericht.
 • Je vindt het leuk om te werken in het spanningsveld van beide wetten (participatie én inburgering). Het is belangrijk dat je de belangen van de verschillende teams en afdelingen, maar zeker ook van beide wetten (participatiewet en wet inburgering), zorgvuldig afweegt.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Een afgeronde HBO opleiding
 • Ervaring in het werken met Portal DUO
 • Ervaring met het uitvoeren van dualiteit van wetten
 • Minimaal 1 jaar ervaring met het voeren van klantgesprekken (doelgroep statushouders met PW)
 • Bekend met een ambtelijke organisatie en het sociaal domein
 • Ervaring in doelmatigheid en rechtmatigheid PW
 • Kennis van de geldende wet- en regelgeving, met name Participatiewet en de Inburgeringswet 2013

Functie wensen

 • Ervaring in het zelfstandig onderzoek uitvoeren
 • Ervaring in het werken met de tolkentelefoon
 • Ervaring in het werken in projectvorm

Extra informatie

 • Plaats 's-Hertogenbosch
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 20 uur per week
 • Startdatum 03-06-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.