Skip to main content

Wat is je grootste succes tot nu toe in je opdracht? 

Dat is wel een heel leuk verhaal. Dat ging over een distributiecentrum van een supermarktketen. De hele voedselvoorziening dus.” … … … “Dit succesvolle protocol is nu zelfs als landelijk beleid uitgerold!

Wij zetten bij Bright Professionals eens in de zoveel tijd een medewerker in het zonnetje. Deze keer een bijzonder verhaal met Maarten Kamper, Arts bij de GGD.

Wie ben je?  

  • Naam: Maarten Kamper
  • Functie: Arts
  • Opdrachtgever: GGD Rotterdam-Rijnmond
  • Leeftijd: 64

Voor welke opdrachtgever ben je aan het werk via Bright Professionals? 

Ik werk op dit moment voor de GGD Rotterdam-Rijnmond in de Corona organisatie. Ik zit op de afdelingen van de zorginstellingen. Dat betekent dat alle contacten vanuit zorginstellingen naar de GGD via ons lopen.

Wat wil je later worden als je groot bent? 

Dat is leuk als je 64 bent, wat wil je dan nog worden? Nou, waar ik eigenlijk mee bezig ben op dit moment is een eigen stichting. Omdat ik merk dat je in de organisatie waarvoor je werkt toch grenzen tegenkomt, waardoor je niet onafhankelijk en vrij de dingen kunt uitvoeren zoals je zelf wilt.

Hoe ziet je carrière tot nu toe eruit?

Ik ben op mijn 33e geneeskunde gaan studeren. In de tussentijd heb ik een hoop andere dingen gedaan. Van het opstarten van de eerste kringloopreparatiewinkel in Nederland in 1979 tot aan werken in Frankrijk op een boerderij. Daar heb ik ook een poos gewoond. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van: “Ja, ik wil eigenlijk nog altijd wel geneeskunde doen!” Het hart voor de patiënten is belangrijker dan mijn baan. Daarom ben ik een stichting begonnen die zich inzet voor de belangen van jonge mensen die zorg behoeven.

Hoe ziet een werkdag voor jou eruit? 

Ik ga ’s ochtends even voor 7:15 richting de trein. Dan ben ik om 8:30 in Rotterdam op locatie. Het eerste wat we doen op een dag is het verdelen van de taken. Ik ben verantwoordelijk voor het monitoren van de uitbraken op zorginstellingen. Als artsen zijn wij betrokken bij de grote uitbraken. Dit betekend besmettingen op meerdere afdelingen in instellingen, bij zowel bewoners als medewerkers. Als er zo een geval is gaan we kijken naar de omstandigheden en een soort puzzel leggen: “Hoe krijgen we helder welke factoren ervoor zorgen dat we zoveel besmettingen zijn? En wat kunnen we daaraan doen?”.

De GGD en het vaccineren wordt nogal bekritiseerd in de media. Hoe kijk jij daar tegenaan?  

Vaccineren is een ingewikkeld verhaald. De taak van de GGD is in deze het uitvoeren van de vaccinaties. Wij hebben daar geen beslissingsrol in. De beslissingen worden vanuit het RIVM en het Ministerie van Volksgezondheid gemaakt. Wij moeten alleen maar zorgen dat, als de vaccins er zijn, we netjes iedereen geprikt krijgen. Daarvan denk ik dat de GGD een organisatie is die dat heel goed kan.

Ik denk dat de GGD dat echt heel goed doet in deze situatie die best heel complex is, want het gaat om verschillende soorten vaccinaties, verschillende doelgroepen. Er is een heel ingewikkeld schema bedacht van wie met welk vaccin en wanneer gevaccineerd moet worden. En dat maakt het voor de GGD niet altijd even simpel om het uit te voeren. Dan krijg je verhalen dat mensen toch proberen voor te dringen. Maar goed, ik denk dat dat ook meer ligt op het niveau waar bepaald wordt hoe het uitgevoerd moet worden, dan dat je de GGD daarvoor aansprakelijk kan stellen. Dus daar kan nog wel wat verbeteren.

Wat zou er volgens jou beter kunnen? 

Je krijg nu natuurlijk wel de inhoudelijke discussie over welke vaccins mogelijk bijwerkingen hebben. Daar zijn we als GGD nu wel heel erg mee bezig. Bij de zorginstellingen zijn we dan aan het inventariseren: hoeveel mensen willen zich binnen zo’n zorginstelling laten vaccineren en wat zijn de problemen die ze daarin tegenkomen? Daarvan denk ik wel dat wij daar als GGD wat meer in zouden kunnen betekenen. Momenteel zijn we op zoek naar de manier waarop we dat het beste kunnen doen.

Wat zou je willen zeggen tegen de mensen die zich niet willen laten vaccineren? 

Alhoewel het RIVM aan de lat staat voor dit onderwerp, heb ik daar ook wel een mening over. Je kunt deze vraag op verschillende niveaus beantwoorden Als ik het even praktisch vanuit het individu bekijk dan snap ik soms waarom mensen twijfels kunnen hebben, omdat er toch wat verhalen rondgaan. Veilig betekent voor een heleboel mensen iets anders dan wat het betekent vanuit de gezondheidszorg of zoals het vanuit het RIVM wordt gecommuniceerd. Het betekent niet dat er nul bijwerkingen zijn. Voor mij ligt daar voornamelijk qua communicatie een probleem. Als ik jou vertel dat het veilig is dan neem jij als individu aan dat je niks kan gebeuren. Dat is niet helemaal waar, maar de kans dat jou iets kan gebeuren is wel echt heel erg klein.

Het is zelden dat je een overlijden ziet gerelateerd aan een vaccin. Natuurlijk: elk overlijden is er één te veel, maar we weten ook dat als we niet vaccineren, de kans dat een heleboel mensen besmet raken en daardoor komen te overlijden toch wel een stukje groter is. Ik merk dat vanuit het individu het probleem anders wordt beleefd en die krijgt dan ook het gevoel dat er geen eerlijk verhaal wordt verteld, terwijl de voordelen zo veel groter zijn dan de nadelen. Als je het dan voor de hele bevolking bekijkt, dan zie je gewoon dat het een heel erg verstandig besluit is om het te doen.

Wat is je grootste succes tot nu toe in je opdracht? 

Dat is wel een heel leuk verhaal. Dat ging over een distributiecentrum van een supermarktketen. De hele voedselvoorziening dus. Mensen werden daar constant getest. Het percentage positieve testen liep met de snel-test op tot meer dan 15%. Met zo een percentage heb je een groot probleem. Dan moet het distributiecentrum dicht en zijn de schappen in de hele regio leeg.

Toen zijn we samen met de Arbo en de bedrijfsarts tot de conclusie gekomen dat we z.s.m. een protocol moesten opstellen. Dat protocol brengt een aantal lastige zaken met zich mee. Je hebt zo veel mensen die mogelijk besmet zijn. Als een persoon met iemand in contact is geweest die positief getest is moet je eigenlijk in quarantaine en isolatie. Dat zou betekenen dat we dicht zouden moeten en dat willen we ten alle kosten voorkomen. De Arboarts heeft de taak om voor de veiligheid op de werkvloer te zorgen. Als jij besmet kan worden door andere mensen, en er lopen er veel rond met corona, dan is het niet veilig. We hebben toen bedacht: “Enkel mensen die negatief getest zijn mogen naar binnen. Iedereen die positief getest wordt gaat sowieso naar huis, en de mensen die zich niet willen laten testen gaan ook naar huis.” De supermarktketen had ervoor gezorgd dat iedereen gewoon doorbetaald werd.

Wat het lastig maakte aan dit protocol, was dat het dus eigenlijk tegen het formele protocol gaat: testen is vrijwillig. En die vrijwilligheid was er in deze niet. Daar hebben we toen met de GGD, de LCI (Landelijke Coördinatie Infectiebestrijding) en het landelijke RIVM naar gekeken. Die hebben toen akkoord gegeven op ons protocol! Op deze manier hebben we ervoor gezorgd dat het bedrijfsproces door kon blijven gaan en de supermarkten in het gebied vol bleven. Dit succesvolle protocol is nu zelfs als landelijk beleid uitgerold. Hieruit zie je dus dat als je dingen vanuit de praktijk goed neerzet, je ook echt goede verbeteringen kan realiseren, waar iedereen mee geholpen is.

Welke 3 dingen waardeer je het meest van de opdrachtgever? 

Ik merk dat er binnen de GGD Rotterdam veel ruimte is om creatief, out-of-the-box de dingen te bedenken met elkaar. In die zin denk ik dat het lukt om met elkaar praktische oplossingen te bedenken die misschien niet eerst van bovenaf werden bedacht. Wat heel bijzonder is in deze is dat je een organisatie hebt, de GGD, die normaal de infectiepreventie met een klein groepje mensen doet. Waarbij we nu denk ik met wel 20 keer zo veel mensen als normaal zitten binnen de organisatie. Hoe dat allemaal in zo een korte tijd is opgezet vind ik knap. En als laatste is het dat we vanuit de GGD toch hard aan het zoeken zijn hoe we een meer proactieve rol kunnen spelen i.p.v. een reactieve rol. En dan met name in de preventie kant van de gezondheidszorg.

Hoe bevalt het werken met Bright Professionals?

Ik vind dat het prima is geregeld. Als ik vragen heb krijg ik daar direct adequaat antwoord op. Jullie leveren naar mijn idee ook maatwerk, het is niet zo van: “zo is het, dus doen we het zo.” Nee, als er redenen zijn om het misschien net anders te doen dan staan jullie daar ook open voor en dan denken jullie mee. Dus in die zin kan ik zeggen: Als ik vragen heb of dat er reële dingen zijn en ik vraag: “Hé jongens, hoe is dit nou geregeld? Want dit is voor mij niet helemaal fijn. Zijn er nog mogelijkheden?” Dat jullie dan creatief meedenken en kijken wat er mogelijk is. Dat geeft mij een goed gevoel en dat waardeer ik dus wel!

Wat voor cijfer geef je Bright Professionals? 

Jullie krijgen van mij een 8. Jullie denken mee en proberen maatwerk te leveren. Jullie zijn makkelijk beschikbaar voor vragen. Jullie reageren snel als er een vraag is. Dan kom je wel op een 8 uit!