Ruimtelijke ordening gaat over bouw en omgevingsmanagement. Hierbinnen wordt vaak expertise gezocht, bijvoorbeeld op het gebouw van projectmanagement of als tekenaar. Zoek jij een nieuwe opdracht of baan in de civiele techniek? Kijk dan verder hieronder.

Beleidsadviseur Mobiliteit en Gebiedsontwikkeling

Hoe vinden we in onze groeiende stad de optimale balans tussen leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid? Dat is het complexe vraagstuk waarop jij...
Bekijk vacature

Consulent Omgevingsloket

Voor de gemeente Westland zijn wij op zoek naar een Consulent Omgevingsloket. Taken Als consulent ben je het eerste aanspreekpunt voor...
Bekijk vacature

Senior Begeleider Werkplaatsen Implementatie Omgevingswet

Sinds 2021 wordt door VNG uitvoering gegeven aan het project “werkplaatsen DSO”. Deze werkplaatsen worden uitgevoerd met medewerking van...
Bekijk vacature

Programmasecretaris Omgevingswet

De gemeente Westland staat voor de uitdaging de nieuwe Omgevingswet in te voeren. Onder leiding van de Programmamanager Implementatie Omgevingswet...
Bekijk vacature

Implementatieondersteuner Omgevingswet

Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en...
Bekijk vacature

Directievoerder Civiel

Voor de gemeente Hilversum zijn wij op zoek naar een Directievoerder Civiel. Taken Taken en werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens...
Bekijk vacature

Beleidsadviseur Verkeer

De gemeente Voorschoten heeft ruim 25.000 inwoners en behoort tot de top 10 van beste woongemeenten. We stellen alles in het werk om goede...
Bekijk vacature

Projectmanager Aanpak Congestie Elektriciteitsinfrastructuur

Liander, Tennet, Port of Amsterdam en gemeente Amsterdam werken samen aan het Elektriciteit Voorziening Amsterdam (EVA) programma. Dit programma is...
Bekijk vacature

Junior Vergunningverlener Bouw

De ODRN is één van de zeven Gelderse omgevingsdiensten en levert hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van...
Bekijk vacature

Medior Vergunningverlener Bouw

De ODRN is één van de zeven Gelderse omgevingsdiensten en levert hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van...
Bekijk vacature