fbpx Skip to main content

Wij hechten bij Bright Professionals veel waarde aan privacy. Wij gaan zorgvuldig om met informatie die we van jou krijgen.

In het privacy statement leggen wij uit hoe we om gaan met gegevens van kandidaten, uitzendkrachten, websitebezoekers, zakelijke relaties, freelancers, sollicitanten en interne werknemers.

1. Wie zijn wij?

Wij zijn Bright Professionals B.V. Wij zijn gevestigd te Haarlem op de Waarderweg 33A8 met postcode 2031 BN.

2. Van wie verzamelen wij de persoonsgegevens?

Kandidaten
Om jou als kandidaat van dienst te kunnen zijn moeten wij een aantal gegevens bewaren. Welke persoonsgegevens wij van jou als kandidaat verwerken hangt af van in welk stadium jij zit. Op het moment dat jij je inschrijft via de website verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Curriculum vitae
 • Werkervaring
 • Opleidingen
 • Referenties en getuigschriften
 • Talen
 • Beschikbaarheid
 • In het bezit van een rijbewijs en/of auto

Op het moment dat wij jou bij een opdrachtgever voorstellen verwerken wij, als toevoeging op de hierboven genoemde gegevens, de volgende gegevens:

 • Kopie diploma’s, certificaten, licenties en registraties
 • Verklaring Omtrent het Gedrag en andere screeningsuitslagen
 • Werkvergunning en verblijfsvergunning
 • Salarisafspraken

Uitzendkrachten
Op het moment dat jij via ons aan de slag gaat als uitzendkracht zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde documenten en gegevens van jou te bewaren. Hiernaast is het in de uitvoering belangrijk dat wij bepaalde gegevens hebben. De gegevens die wij bewaren als jij via ons aan de slag gaat zijn:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Curriculum vitae
 • Werkervaring
 • Opleidingen
 • Referenties en getuigschriften
 • Talen
 • Beschikbaarheid
 • In het bezit van een rijbewijs en/of auto
 • Nationaliteit
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs met Burgerservicenummer
 • Kopie bankpas
 • Werkvergunning en verblijfsvergunning (indien nodig)
 • Arbeids-, plaatsings-, en opleidingsovereenkomsten en overige overeenkomsten
 • Aanvullende arbeids- en salarisafspraken
 • Loonstroken, jaaropgaven, loonbelastingverklaringen en declaraties
 • Verlof-, ziekte- en verzuimgegevens
 • Pensioengegevens
 • Correspondentie, klachten, waarschuwingen
 • Verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken
 • Aantekeningen van recruiters

Freelancers
Wanneer wij jou als freelancer aan een klus helpen of wanneer wij gaan zoeken voor jou, verwerken wij, ter aanvulling van de lijst hierboven, de volgende gegevens:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Zakelijk adres
 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nummer
 • BTW-nummer
 • Zakelijk adres
 • Zakelijke contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Curriculum vitae
 • Werkervaring
 • Opleidingen
 • Referenties en getuigschriften
 • Talen
 • Beschikbaarheid
 • In het bezit van een rijbewijs en/of auto
 • Kopie bankpas
 • Plaatsings- en opleidingsovereenkomsten en overige overeenkomsten
 • Tariefafspraken
 • Facturen
 • Correspondentie, klachten, waarschuwingen
 • Verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken
 • Aantekeningen van recruiters

Websitebezoekers
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser maar dit kan het functioneren van onze website beperken.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken zodat wij onze website kunnen optimaliseren aan de hand van het bezoekersgedrag. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Zakelijke relaties
Op het moment dat wij in contact zijn met jou als zakelijke relatie bewaren we enkele gegevens met het doel om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren of de zakelijke relatie te onderhouden. De gegevens die wij hierbij verwerken zijn:

 • Naam
 • Functie
 • Bedrijf
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Correspondentie

Sollicitanten
Wanneer je bij ons solliciteert hebben wij een aantal gegevens nodig om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen. Deze gegevens hebben wij nodig om te beoordelen of jij geschikt bent voor een functie.

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Motivatiebrief
 • Curriculum vitae
 • Opleidingen, cursussen en trainingen
 • Werkervaringen, stages en vrijwilligerswerk
 • Talen
 • Referenties en getuigschriften
 • Kopie diploma’s en certificaten
 • Beschikbaarheid
 • In het bezit van een rijbewijs en/of auto
 • Verklaring Omtrent het Gedrag en andere screeningsuitslagen
 • Correspondentie over je sollicitatie

Op het moment dat je bij Bright Professionals gaat werken verweken wij, ter aanvulling van bovenstaande lijst, de volgende gegevens:

 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Kopie identiteitsbewijs met Burgerservicenummer
 • Kopie rijbewijs
 • Kopie bankpas
 • Portretfoto
 • Zakelijk telefoonnummer en e-mailadres
 • Contactgegevens van contactpersoon bij calamiteiten
 • Verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken
 • Arbeids-, pensioen-, en opleidingsovereenkomsten
 • Arbeids- en salarisafspraken, reiskostenvergoeding, toeslagen, bonussen, loonstroken, jaaropgaven, loonbelastingverklaringen en declaraties
 • Gegevens over vakantie, verlof, ziekte, verzuim, arbeidshandicap en zwangerschap
 • Overige gegevens die noodzakelijk zijn voor onze personeels- financiële en verzuimadministratie

 

3. Welke gegevens bewaren wij waarvoor?

Hieronder hebben wij een tabel gemaakt, waarbij wij je vertellen welke gegevens wij voor welk doeleinde gebruiken.

Welke gegevens?         Waarom?                                Rechtsgrond?

–        Naam

–        Adres

–        Woonplaats

–        Geboortedatum

–        Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)

–        Bedrijfsnaam

–        Zakelijk adres

–        KvK-nummer

–        BTW-nummer

–        Zakelijke contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)

–        Kopie diploma’s, certificaten, licenties en registraties

–        Verklaring Omtrent het Gedrag en andere screeningsuitslagen

–        Curriculum vitae

–        Werkervaring

–        Opleidingen

–        Referenties en getuigschriften

–        Talen

–        Beschikbaarheid

–        In het bezit van een rijbewijs en/of auto

–        Correspondentie, klachten, waarschuwingen

Werving en selectie Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst en/of noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang

–        Geslacht

–        Nationaliteit

–        Werkvergunning en verblijfsvergunning

–        Kopie van een geldig identiteitsbewijs met Burgerservicenummer

–        Arbeids-, plaatsings-, en opleidingsovereenkomsten en overige overeenkomsten

–        Verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken

Personeelsadministratie

Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst en noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

 

–        Verlof-, ziekte- en verzuimgegevens

–        Pensioengegevens

 

Personeels- en verzuimadministratie Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst en/of noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang

–        Tariefafspraken

–        Salarisafspraken

–        Facturen

–        Kopie bankpas

–        Loonstroken, jaaropgaven, loonbelastingverklaringen en declaraties

–        Aanvullende arbeids- en salarisafspraken

 

Financiële administratie Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst en/of noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang

 

4. Grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegeven natuurlijk niet zomaar. We stellen jouw privacy op prijs en bewaren alleen de gegevens die wij kunnen gebruiken om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Waarom mogen wij deze persoonsgegevens verwerken?

 • Het verwerken van de persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waar jij onderdeel van bent. Denk aan een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht.
 • Het verwerken van de persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichten. Zo zijn wij verplicht om een kopie van jouw identiteitsbewijs te bewaren wanneer je bij ons in dienst komt.
 • Je hebt toestemming gegeven. Voor het verwerken van sommige gegevens vragen wij expliciet jouw toestemming. Deze toestemming kun je altijd intrekken.
 • Het verwerken van de gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij gaat het om het uit kunnen voeren van onze bedrijfsactiviteiten. Denk hierbij aan het bijhouden van data over plaatsingen en het uitvoeren van werving en selectie.

 

5. Hoe kan ik mijn gegevens inzien of wijzigen?

Als je contact met ons hebt gehad en je wil weten welke gegevens wij hebben verwerkt of je wil dat wij gegevens wijzigen en/of verwijderen, dan kun je een email sturen naar [email protected]. Wij helpen je graag verder.

6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

De termijnen zijn afhankelijk van de soort gegevens, de relevantie en toepassing van de gegevens, wettelijke bewaartermijnen of overige privacybelangen. Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is.

7. Delen wij jouw gegevens met derde partijen?

Wij delen jouw gegevens alleen indien nodig en als wij dat mogen op basis van de huidige privacywetgeving. Wij delen gegevens o.a. met opdrachtgevers (wanneer je wordt voorgesteld), overheidsinstanties (zoals het UWV of de belastingdienst) en zakelijke relaties (zoals de salarisadministrateur). Uiteraard maken wij met derde partijen afspraken over hoe zij omgaan met persoonsgegevens.

8. Delen wij jouw gegevens met partijen buiten de EU?

Nee, wij werken momenteel alleen met partijen binnen de EU.

9. Wat zijn jouw rechten?

Jij hebt het recht om:

 • In te zien welke persoonsgegevens wij van jou hebben verwerkt.
 • Gegevens die wij van jou hebben te wijzigen.
 • Verouderde gegevens door ons te laten verwijderen, als wij deze net verplicht nog langer moeten bewaren.
 • Je gegevens over te kunnen dragen, door bij ons een bundeling van jouw gegevens te vragen.

10. Contactgegevens

Heb je een vraag, een klacht of een opmerking? Neem dan contact met ons op.

Telefoonnummer: 023 205 2112
E-mailadres: [email protected]
Postadres: Bright Professionals B.V., Waarderweg 33A8, 2031BN te Haarlem