Functieomschrijving

Als directeur Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit in de gemeente Amsterdam draag je bij aan het welzijn van bijna alle burgers in de stad, van jong tot oud.

Jouw opdracht is om je te buigen over de toekomst van de directie OJZD.
Hoe kunnen samenwerkingen met interne en externe partners verbeterd worden, wat betekent dat voor de rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie en over welke kennis, ervaring en competenties zou de toekomstig directeur moeten beschikken?

De directie OJZD is met 658 fte verantwoordelijk voor het beleid rond, uitvoering van en toezicht houden op de jeugdzorg, Wmo, maatschappelijke voorzieningen, onderwijs, kinderopvang en diversiteit in de stad.
Als integraal onderdeel van het Sociaal Domein zet de directie zich in voor:
 • Kansengelijkheid in onderwijs, jeugd en jongerenwerk: ieder kind en iedere jongere verdient de kans om zich los van zijn of haar achtergrond te ontwikkelen tot wie zij of hij kan of wil zijn
 • Hulp en zorg bieden aan wie dat het hardst nodig heeft en zorgen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen wonen
 • Inzet op anti discriminatie, bevorderen van emancipatie en toewerken naar een verbonden stad
 • Realisatie van maatschappelijke voorzieningen voor een leefbare, complete en inclusieve stad
 • Het structureel verbeteren van het perspectief van inwoners in Zuidoost, Nieuw West en Noord
Na een periode van ontwikkeling en verandering staat er een stabiele interne organisatie met een vaardig managementteam. Dat is ook nodig want de verschillen in de stad zijn groot, de middelen zijn beperkt en dat vraagt van de directie meer focus en keuzes en scherpere politiek-bestuurlijke voelsprieten. Er moet meer gebiedsgericht worden gewerkt en integrale samenwerking binnen en buiten de directie en organisatie is belangrijker dan ooit.

Op de volgende thema's is meer integratie en samenwerking gewenst:
 • Onderwijs en jeugd  
 • Jeugd en veiligheid
 • Gebiedsgericht werken (de masterplannen voor de gebieden ZO/NW en Noord)
 • Beleid en contractmanagement
 • Zorg en Werk, Participatie & Inkomen rondom de buurtteams 
 • Contract management en services en data
 • Samenhang en samenwerking (opgave gericht werken) tussen de beleidsafdelingen van het cluster
 • Arbeidsmarkt tekorten onderwijs, zorg en kinderopvang
 • Maatschappelijke voorzieningen en gemeentelijk vastgoed/ het ruimtelijk domein
 • Samenwerking in ontwikkelstrategie en opdrachtgeverschap tussen maatschappelijke voorzieningen en beleid (Sport en Kunst en Cultuur) en de stadsdelen
 • Vervanging van het applicatielandschap
Resultaat / inspanningsverplichting
 • Inventariseren en verkennen van mogelijkheden voor verbetering in samenwerking met interne en externe partners
 • Opstellen van een (meerjarige) ontwikkelagenda om samenwerking en samenhang in beleid en uitvoering te versterken, inclusief afspraken over rollen en verantwoordelijkheden
 • Opstellen profiel toekomstig directeur
Daarnaast ben je:
 • Eerste adviseur voor de vakinhoudelijk wethouder
 • Klankbord en sparringpartner voor de managers in hun specifieke opgave (inhoudelijk, bestuurlijk en in persoonlijke ontwikkeling) en faciliteert de randvoorwaarden hiervoor
 • Ondersteunend, coachend en stimulerend om managers succesvol te laten zijn in hun externe rol
De gemeente streeft naar inclusief leiderschap en een management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.  Dit verwachten ze ook van jou.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Functie eisen

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een eindverantwoordelijke functie in het sociaal domein
 • Minimaal minimaal 10 jaar leidinggevende ervaring in een eindverantwoordelijke functie

Functie wensen

 • Ervaring met bestuurlijke advisering
 • Ervaring in een vergelijkbare overheidsorganisatie

Extra informatie

 • Plaats Amsterdam
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 32 - 36 uur per week
 • Startdatum 02-01-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.