Functieomschrijving

Ter ondersteuning van het samenwerkingsverband van het Gelrepact van de provincie Gelderland zijn wij op zoek naar een enthousiaste, pro-actieve en verbindende kwartiermaker/projectsecretaris.

Het Gelrepact is een beweging waarbinnen wordt samengewerkt om te komen tot een bovenregionale samenwerking op arbeidsmarktvlak, naast de huidige regionale acties. De meerwaarde van het Gelrepact is gelegen is kennisuitwisseling, kennisontwikkeling en efficiency (het besparen van geld, tijd en moeite door samen ineens een slag te slaan in plaats van ieder voor zich), het bereiken van een civiel effect (meer burgers en bedrijven sneller en robuuster geholpen) en schaalbaarheid (oplossingen bedenken die bij succes direct op te schalen zijn). 

Taken en verantwoordelijkheden
 • Het stimuleren en aanjagen van de regionale partners om tot bovenregionale samenwerking in de provincie Gelderland te komen
 • Het plannen en organiseren van de bestuurlijke en ambtelijke overleggen
 • Het voorbereiden van beide overleggen en zorgen voor de juiste documenten (incl. schrijven)
 • Het notuleren van beide overleggen
 • Het zorgdragen dat afspraken die in het BO en AO worden gemaakt tot uitvoering worden gebracht
 • Het ondersteunen van de regio’s bij het uitbouwen, informeren en betrekken van het netwerk
 • Het ondersteunen van de regio’s bij het aanvragen van subsidie (als dat lukt in de tijd, openstelling regeling is tot 15 november 2022)
 • Het voorbereiden en ondersteunen van bovenregionale communicatie- en lobbyactiviteiten van de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers
 • Het verzorgen van communicatie die eenduidig via de bestaande kanalen wordt ingezet
 • Het opstarten en faciliteren van opdrachten voor gezamenlijk onderzoek en verkenningen (Samenwerken in het Gelrepact aan onderzoek en/of verkenningen)
 • Het inrichten en monitoren van de activiteiten uitgevoerd binnen het tweejarig programma
 • Het faciliteren / moderaten van de bovenregionale kennis uitwisseling
Competenties 
 • Communicatieve vaardigheden
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Stimuleren en motiveren
 • Proactief/initiatief nemend
 • Verbindend vermogen (gericht op samenwerking)

Functie eisen

 • Je bent de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland
 • Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding
 • Je hebt ervaring (opgedaan 2017 - heden) met het begeleiden van bovenregionale en regionale arbeidsmarktprojecten bij of voor een overheidsorganisatie
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2014 - heden) in het onderwijs- en arbeidsmarktveld
 • Je hebt ervaring in het opzetten van triple helix samenwerkingen (overheid/ondernemers/onderwijs)

Functie wensen

 • Je beschikt over ervaring in het onderwijs- en arbeidsmarktveld binnen de Gelderse arbeidsmarktregio's
 • Je hebt ervaring met het begeleiden van bovenregionale en regionale arbeidsmarktprojecten
 • Je hebt ervaring bij of voor een overheidsorganisatie en heeft kennis van de bestuurlijke omgeving

Extra informatie

 • Plaats Arnhem
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 16 uur per week
 • Startdatum 1-12-2022
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? Ja