Functieomschrijving

Als Wmo-consulent, met als aandachtsgebied dagbesteding en begeleiding, behandel en onderzoek je de binnenkomende Wmo meldingen.
Als WMO consulent ben je in staat om de beleidskaders te verbinden met de compensatiebehoeften van de klant. Dit doe je terwijl je de eigen redzaamheid van de cliënt waarborgt en het daarbij behorende netwerk hierin betrekt. Je krijgt te maken met verschillende disciplines en casussen.

Werkzaamheden
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor vragen van Weespers
 • Je voert zelfstandig keukentafelgesprekken
 • Je beoordeelt hulpvragen van personen met een begeleidingsvraag (ten gevolg van psychiatrische problematiek, psychosociale problemen, verward gedrag, lvb-problematiek, verslaving)
 • Je doet onderzoek of inwoners op eigen kracht of voldoende gebruik van het voorveld heeft gemaakt en onze hulp nodig heeft
 • Je gaat in gesprek met zorgaanbieders over de intensiteit, duur en productcodes
 • Je maakt hulp/ondersteuningsplannen en de bijbehorende beschikkingen
 • Je hebt korte lijnen met contractbeheer en beleid over de processen die lopen of verbeterd kunnen worden
 • Je bent aandachtsfunctionaris voor een specifiek thema
 • Je neemt deel aan casuïstiekoverleg, intervisie en teamvergaderingen
 • Je bent fysiek aanwezig wanneer nodig ook beschikbaar voor de bereikbaarheidsdienst
Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Per 1 juni is de gemeente Weesp ambtelijk gefuseerd met de gemeente Amsterdam. Bij de gemeente Weesp werken ongeveer 150 mensen. Door de ambtelijke fusie en de bestuurlijke fusie is het gemeentelijk apparaat volop in verandering en op weg naar een resultaatgerichte en dienstverlenende organisatie met een open cultuur.
Je komt terecht in het Sociaal Wijkteam. Dit is een afdeling van ongeveer 20 mensen die zich bezig houden met hulpverlening in het kader van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Functie eisen

 • Afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau in een relevante richting
 • Relevante ervaring als consultent WMO bij een gemeente in grootte vergelijkbaar met Weesp
 • In staat tot het afhandelen van 4 tot 5 casussen per week
 • In staat om een bereikbaarheidsdienst 1 a 2 dagen per week te draaien
 • Ervaring met het indiceren van begeleiding indicaties en dagbestedingsindicaties

Functie wensen

 • Kennis van de WMO en met name Begeleiding individueel en groep Beschermd Wonen
 • Ervaring met het indiceren van Begeleiding en Dagbesteding en kennis van Dagbesteding en Begeleiding
 • Kennis van het voorveld in Weesp of in soortgelijke situatie gewerkt
 • In staat om minimaal 2 keer per week fysiek aanwezig te zijn
 • Kennis van WMO op PGB gebied en Beschermd wonen

Extra informatie

 • Plaats Weesp
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 32 - 36 uur per week
 • Startdatum Zo snel mogelijk
 • Geschikt voor ZZP? Nee
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.