Functieomschrijving

Voor de gemeente Amersfoort zijn wij op zoek naar een Projectmanager Civiele Techniek en Stedelijke Infrastructuur.

???????Het project 
De gemeente Amersfoort, nu ca. 162.000 inwoners, blijft groeien. Stad en organisatie zijn volop in ontwikkeling. Dit vraagt om resultaatgerichte mensen met visie en passie, die de strategische ambities van de gemeente Amersfoort samen met bewoners, bedrijven en bestuur realiseren.

Amersfoort kent een stevige opgave voor de openbare ruimte met duidelijke ambities ten aanzien duurzame mobiliteit en mobiliteitstransitie, de gebruiks- en verblijfskwaliteit, ruimte voor vergroening, duurzame en circulaire stad en veiligheid.

Ambities die hun weerslag vinden in de opgave voor de openbare ruimte, in de projecten.

Het team
Het team Projectrealisatie Openbare Ruimte (POR) staat aan de lat voor de civieltechnische en infrastructurele opdrachten in de openbare ruimte. Deze uitvraag voor projectleider heeft betrekking op dergelijke opdrachten, die voortkomen uit opgaven voor verkeer en mobiliteit, opgaven voor onderhoud en reconstructie of opgaven voor uitbreiding- en herontwikkelingslocaties. Daarbij gaat het om zowel de bestaande infrastructuur als ook aanleg van nieuwe infrastructuur. De opdrachtportefeuille behelst onder andere projecten voor rioolreconstructie, herinrichting van wegen, bouw- en woonrijp maken, onderhoud en aanleg van civiele kunstwerken en cultuurtechnische projecten. 

De functie
Binnen de organisatie van de gemeente Amersfoort heb je de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van het project, de aansturing van projectteamleden, de projectbeheersing en de voorbereiding van de(bestuurlijke)besluitvorming. Je voert deze taken uit gedurende alle fases van het project, van initiatief tot en met de oplevering.

Werkzaamheden
 • Aansturen van (multidisciplinair samengestelde) projectteams en adviseurs.
 • Opstellen van fasedocumenten en overige inhoudelijke en procesmatige documenten evenals het begeleiden van het besluitvormingsproces.
 • Opstellen en bewaken van projectplanningen en – budgetten.
 • Periodiek rapporteren over de voortgang van het proces, gerelateerd aan de opdrachtverstrekking.
 • In samenwerking met derden bepalen en uitvoeren van communicatiestrategie voor het project.
 • Vertegenwoordigen van de gemeente in gesprekken en onderhandelingen met externe partijen en andere betrokkenen.
Jouw profiel
Ze zoeken een projectleider met ruime ervaring met stedelijke infrastructuur binnen een 70.000 plus gemeente. Dus geen projectleider die voornamelijk ervaringen heeft in gebiedsontwikkelingsprojecten of utiliteits- of woningbouwprojecten. Je moet de infrastructurele projecten integraal en met een uitstekend gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen kunnen managen. Is daarbij in staat om de projecten binnen budget en planning te realiseren. Je bent voor het project overall verantwoordelijk en geeft daartoe leiding aan de betreffende gemeentelijke projectorganisatie. Je bent het aanspreekpunt voor de verantwoordelijke wethouder(s), de ambtelijk opdrachtgever(s),marktpartijen en bewoners. De rolinvulling vindt plaats binnen een portfolioteam waar in samenwerking met de overige projectleiders binnen het portfolioteam een gezamenlijk verantwoordelijkheid ligt voor de totale projectportefeuille.

Zij zoeken een projectleider met uitstekende projectmatige en communicatieve vaardigheden, met ruimvoldoende ervaring met soortgelijke vraagstukken, met een uitstekende bestuurlijke en maatschappelijke antenne.

De gemeente Amersfoort maakt gebruik van verschillende contractvormen en contractstrategieën, waaronder Best Value Approach (BVA) in haar projecten. Kennis van BVA en ervaring van de toepassing in projecten is een van de kwaliteiten die je inbrengt.

Competenties
 • Omgevingsbewustzijn (strategisch handelen en actief schakelen).
 • Problemen oplossen (anticiperen en analyseren).
 • Samenwerken (voorwaarden scheppen en actief binden) en onderhandelen.
 • Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk).

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding 
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als projectmanager bij een 70.000 plus gemeente met fysiek ruimtelijke projecten

Functie wensen

 • Minimaal een afgeronde opleiding op HBO niveau Civiele Techniek of Cultuurtechniek
 • 3 jaar aantoonbare werkervaring, weergegeven de specificatie aantoonbare werkervaring, in de afgelopen 5 jaar, met infrastructurele projecten in de stad

Extra informatie

 • Plaats Amersfoort
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 32 uur per week
 • Startdatum 01-06-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.